Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pernis (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 27 september 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Gebiedskantoor Pernis, Vroomstraat 14 in Pernis

Voorzitter
Rob van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 26 september 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.


Deze bijeenkomst is via een livestream op de Facebook pagina van Gebied Pernis te volgen: https://www.facebook.com/Gebied.Pernis

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, alleen parkeerbeleid en windturbines Beneluxplein worden toegevoegd als extra onderwerpen ter bespreking.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst is vastgesteld.

 6. 4.b

  Besluit

  De vergadermomenten zijn vastgesteld.

 7. 4.c

  Besluit

  De brief wordt vastgesteld en zal verstuurd worden, waarbij wel de wijkraadcoƶrdinator Richard wordt vervangen door David Kuiper.

 8. 4.d

  Naar aanleiding van mail van 21 september jl.

  Besluit

  Pernis wil niet bij deze discussies over Tramnet betrokken worden, maar wil wel graag met de ambtenaren die dit organiseren in gesprek. De wijkraadcoƶrdinator zal dit doorgeven en organiseren.

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  Besluit

  De cluster Stadsontwikkeling is reeds eerder al akkoord gegaan over de haalbaarheid van de 3 locaties. De wijkraad wil graag dat er snelle stappen gemaakt worden met de verwezenlijking van de 3 locaties, die eerder na ruime participatie door de voormalige gebiedscommissie zijn vastgesteld!
  Besloten wordt dat het Participatie Platform Buitenruimte (PPSB) zich niet meer opnieuw hierover hoeft te buigen.
  Wel gaat het PPSB kijken naar de door de bewoners aangedragen nieuwe (extra!) locaties.

 11. 5.b

  Besluit

  Besloten wordt dat er ambtelijk kort wordt gereageerd dat dit momenteel niet speelt en daarbij verwezen wordt naar een eerder advies van de gebiedscommissie inzake evenementen.

 12. 5.c

  Besluit

  Dhr Kuiper leest een brief voor van Wethouder Zeegers die de wijkraad morgen krijgt. De wijkraad wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst op 6 oktober over de windmolens. De wijkraad besluit hierbij aanwezig te zijn.

 13. 6
  Ter informatie:
 14. 6.a
  Bewonersinitiatieven
 15. 7
  Rondvraag
 16. 8
  Sluiting