Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pernis (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 7 juni 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Gebiedskantoor Pernis, Vroomstraat 14 in Pernis

Voorzitter
Rob van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 6 juni 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Agenda wordt vastgesteld met 7 nieuwe agendapunten.
  Zie rondvraag

 3. 3

  Twee bewoners vragen een terugkoppeling informatieavond parkeren locatie Vermaetweg
  Wijkraad geeft terugkoppeling. De omgeving is eerder al geïnformeerd.

  Besluit

  De wijkraad besluit het parkeren aan de Vermaetweg te agenderen voor de volgende bijeenkomst.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Vastgesteld door de wijkraad met de toevoeging dat de wens is uitgesproken om de openbare bijeenkomsten digitaal door de bewoners te laten volgen.

 6. 4.b

  Besluit

  De wijkraad besluit:
  Huidige PP's handhaven en opstarten
  PP Buitenruimte bij voorkeur op de informele avonden
  PP Veiligheid bij voorkeur digitaal


  Voorgestelde werkgroep Algemene participatie (voorstel Mark) wordt later opgepakt.

 7. 4.c

  zie PP's afhankelijk van punt 4b

 8. 4.d

  Besluit

  Vastgesteld door de wijkraad. Betreft 4d 1 t/m 4

 9. 4.d.1
  Formele en informele bijeenkomsten
 10. 4.d.2
  Vergaderingen op uitnodiging
 11. 4.d.3
  Formele vertegenwoordiging van de Wijkraad
 12. 4.d.4
  Platforms en themabijeenkomsten
 13. 5
  Ter bespreking:
 14. 5.a

  Besluit

  De wijkraad besluit dat uitsturen kan echter ga hier kritisch mee om.

 15. 5.b

  Besluit

  Per half jaar informeert de WRC de wijkraad over de stand van zaken Representatiebudget.
  Grote uitgaven worden eerst overlegt.

 16. 5.c

  Besluiten

  De wijkraad besluit om na de eerst ronde bewonersinitiatieven >2500 euro van het resterende budget 5000 euro over te zetten naar het budget voor de initiatieven tot 2500 euro. De rest, 7000 euro gaat naar de volgende ronde bewonersinitiatieven >2500 euro.

  De wijkraad besluit om zich aan te sluiten bij een huidig bezwaar van andere wijkraden.

 17. 5.d

  Volgens de verordening wordt de naam voorzitter gebruikt en geen technisch voorzitter.

 18. 5.e

  Besluit

  De wijkraad besluit een brief te sturen om bezwaar te maken tegen het besluit geen ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie voor de participatie platforms.

 19. 6
  Ter informatie:
 20. 6.a

  Niek Damen geeft een terugkoppeling vanuit PPMO. Met enkele aandachtpunten voor het wijkakkoord
  3 Juli is de opening van de Paintball locatie
  Mark: wie gaat er mee?
  - sportspullenbank 13 juni - Mark is zelf verhinderd
  - ondernemersvereniging
  - dakendagen 22 juni
  Bas: heeft compliment ontvangen over de nieuwe wegbewijzeringsborden. Echter staan er nog oude borden.
  Wie haalt ze weg? WM gaan na. Tip: Laat bewoners een foto maken.
  Rianne: melding van roekeloos rijgedrag. Arie: staat op de agenda van PP Veiligheid.

 21. 6.b

  Besproken onder punt 5c

 22. 6.c

  Nog geen concrete plannen.

 23. 6.d

  Besluit

  De wijkraad besluit dat dit punt op de agenda komt van een volgende bijeenkomst.

 24. 7

  Mark spreekt zijn zorg uit over het maaibeleid t.o.v. de bijenpopulatie. Kunnen wij bezwaar maken tegen het maaibeleid in de maand mei?
  Het maaibeleid wordt op de site van de gemeente uitgelegd. Zie:https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/maaien/
  Voorheen waren er drie partijen die in Pernis het gras maaide. Nu nog maar 1.
  Eerste onderwerp in PP-Buitenruimte meld Mart.  SB wordt gevraagd voor een toelichting in PP-Buitenruimte.


  Wat is de status van de Ring? Bespreken in de formele bijeenkomst.

 25. 8
  Sluiting