Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Zevenkamp (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 12 december 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk Zevenkamp

Voorzitter
Bas Berkhof
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12 december 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedPrinsAlexander@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluiten

  - Complimenten vanuit de wijkraad aan de Zevenkrant voor de gedegen en positieve verslaglegging van de totstandkoming van het JaarActiePlan 2024.

  - Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuw bedrijfspand (verdeel- en sorteercentrum op adres Roer 20. De wijkraad/WN gaan na wat dit precies behelst.

 2. 2

  Besluit

  - De besluitenlijst is vastgesteld zoals in bijlage.

 3. 3

  Er hebben nog geen bewoners aangemeld om in te spreken.

 4. 5

  Bespreken of de wijkraad wil inspreken over de woonvisie.

  Besluit

  Wijkraad zal cluster Stadsontwikkeling vragen op welke manier de stedelijke woonvisie zich verhoudt tot de projecten in Zevenkamp. Afhankelijk van het antwoord zal de wijkraad gebruik maken van de participatiemogelijkheden (vraag uitgezet door WM d.d. 13-12-2024).

 5. 6

  Bespreken welke thema bijeenkomsten de wijkraad in 2024 wil organiseren.

  Besluit

  In 2024 zullen de formele vergaderingen een thematisch karakter krijgen. De onderwerpen zullen veelal de in het JaarActiePlan genoemde thema’s bestrijken zoals Welzijn (w.o. huis van de wijk, armoede, jongeren en ouderen), Duurzaamheid, mobiliteit (doorstroming en verkeersveiligheid). De data voor de vergaderingen zijn nog niet gecommuniceerd.

 6. 7

  In de informele bijeenkomst van 9 januari 2024 zal de horeca gebiedsadviseur aanwezig zijn.
  Afstemmen wat de wijkraad wil bespreken op 9 januari.

  Besluit

  Tijdens de 1e informele vergadering van de wijkraad 2024 zal de wijkraad bijgepraat worden over de mogelijkheden van participatie bij de herijking van het horecagebiedsplan. De wijkraad zou graag een avond willen organiseren net als laatste keer, waarbij alle horecaondernemers uit Zevenkamp uitgenodigd worden en bijgepraat. De Wijkraad ziet graag dat het huis van de wijk de mogelijkheden van haar alcoholvergunning beter uitnut.

 7. 8

  Besluit

  Op 23 december wordt door de wijkwethouder om 14 uur de vrijwilligersprijzen (de duim en de high five) uitgedeeld aan vrijwilligers. Soeshma stuur uiterlijk maandag 18 december het draaiboek naar de Bas. Bas zal dit vervolgens communiceren met wijkwethouder en WM.

 8. 9

  Besluiten

  Borden waren hier en daar lastig te lezen. Verder werd de hele middag positief ervaren. Goede informatie. Veel ambtenaren die bewoners te woord konden staan en een goede energie. Wel heerst nog wel het gevoel van eerst zien dan geloven. Daarnaast liep communicatie en websites/emailadressen niet vlekkeloos.

  Klankbordgroep Ambachtsplein
  Oude klankbordgroep is geïnformeerd en gevraagd om aanmeldingen. Wijkraad zal samen met WN/WM tekst maken om andere bewoners te vragen aan te sluiten bij de klankbordgroep. Wijkraad maakt samen met WN/WM keuze in aanmeldingen voor nieuwe klankbordgroep.

 9. 10

  Besluit

  Verkeersschouw
  Uit de verkeersschouw zijn de volgende punten gekomen:
  - Keerverbod bij Zevenkampseweg
  - Extra aandacht voor zebrapaden
  - Beter reguleren van vrachtverkeer. In plaats van door de wijk, om via andere routes.


  Rapportage volgt nog, daarnaast wordt nog een integrale aanpak verwacht.

 10. 11

  Besluit

  Publieksversie van het wijkakkoord.
  Moet nog up-to-date worden gemaakt met het JAP 2024. Wijkraad wacht reacties clusters af. Ab en Guy lezen alvast door en vullen aan waar nodig (spreken 2e week van januari 2024 af om door te nemen). Publieksversie wordt maart 2024 afgerond.

 11. 12

  Besluit

  Parkeerdrukmeting
  De wijkraad maakt zich zorgen over de parkeerdruk in en om het Ambachtsplein. Zeker nu de komst van AH bijna zeker is. Bas en Ab maken een brief voor projectmanager Ambachtsplein.