Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Zevenkamp (formeel)

Agenda Openbare bijeenkomst

dinsdag 21 februari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk Zevenkamp

Voorzitter
Bas Berkhof
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21 februari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedPrinsAlexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Besluitenlijst d.d. 24-01-2023 is als in de bijlage vastgesteld.

 3. 3
  Inspreken bewoners
 4. 3.a

  Betreft: Het kappen van 25 bomen aan de Roer.

 5. 4.a

  De wijkraad Kralingseveer vraagt alle wijkraden of zij mee willen tekenen met een ongevraagd advies betreft proces rondom het nieuwe beleid voor volkstuinverenigingen

  Besluit

  Wijkraad Zevenkamp besluit mee te tekenen met het ongevraagd advies volkstuinvereniging van wijkraad Kralingse Veer.
  (5 stemmen voor en 1 tegen)

 6. 5

  De wijkraad heeft in een informeel overleg d.d. 13 februari 2023 ingestemd met het advies bewonersinitiatief: Koken in de wijk.
  Het document wordt nu in de openbare bijeenkomst van 21 Februari 2023 aangeboden ter bekrachtiging.

  Besluit

  Wijkraad Zevenkamp adviseert positief betreft aanvraag Bewonersinitiatief Koken in de wijk.

 7. 6

  Besluit

  Het wijkverslag 2022 is als in de bijlage vastgesteld.

 8. 7

  Medewerkers van de gemeente cluster SO (Stadsontwikkeling) komen een update geven van de stand van zaken betreft plannen ambachtsplein.
  Alle bewoners zijn welkom om mee te luisteren en vragen te stellen.

 9. 8

  Besluit

  Colette Everse is 21-3-2023 geïnstalleerd als wijkraadslid van de wijkraad Zevenkamp.

 10. 9
  Rondvraag en sluiting