Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Zevenkamp (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 24 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk Zevenkamp

Voorzitter
Bas Berkhof
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24 januari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedPrinsAlexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  20.00 Opening en mededelingen
 2. 2

  In gesprek met Warm Rotterdam om input op te halen voor het uitvoeringsplan armoede en schulden 2023-2026.
  Iedereen is welkom om over dit thema mee te praten.

 3. 3

  Besluit

  Besluitenlijst d.d. 6 december 2022 is vastgesteld als in de bijlage.

 4. 4

  Besluit

  Bewoners hebben zorgen over de vele inbraken in huizen in de straat via de brandgang aan de achterzijde van de tuinen.
  De wijkmanager, André Paans, is aanwezig en heeft toegezegd deze situatie te bespreken met Stadsbeheer.

 5. 5

 6. 6

  Besluit

  Nieuwe gang van zaken Bewonersinitiatieven:
  Voorstel Sophia; bij BI boven de 2500 euro, waar advies nodig is van de wijkraad, zal Sophia de wijkraad via de mail benaderen en vragen binnen 5 dagen een advies te formuleren.
  Waarna het advies in de eerstvolgende bijeenkomst zal worden vastgesteld.

 7. 7

  Stand van zaken en lopende acties bespreken.

 8. 8
  21.40 wijkverslag 2022
 9. 9

  Input voor thema's ophalen.

  Besluit

  Deze wordt doorgeschoven naar volgende openbare bijeenkomst.

 10. 10

  Besluit

  Deze wordt doorgeschoven naar eerst volgende bijeenkomst, als de wijkraad compleet is.

 11. 11
  22.00 Rondvraag en sluiting