Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bloemhof (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Bloemhof

woensdag 12 juni 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Speeltuin de Driehoek, Heer Danielstraat 55, 3073 DC Rotterdam

Voorzitter
Marco van Lent
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12-06-2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van de wijk en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld.

 4. 4

  Dit onderdeel van de agenda bevat punten waar de wijkraad over in gesprek wil of uitgebreider op in wil gaan.

 5. 4.a
  Presentatie Bestuurlijk opdracht Bestaanszekerheid
 6. 4.b
  Deelvervoerhubs Feijenoord
 7. 4.c
  Oostflank
 8. 4.d

  • Strevelsweg
  • Boulevard - Zuid
  • Ghausia
  • Veiligheid
 9. 5

  Dit onderdeel bevat agendapunten die maar kort worden benoemd tijdens de bijeenkomst of die op de agenda staan zodat inwoners van de wijk en andere belanghebbenden deze zelf kunnen bekijken.

 10. 5.a

  De wijkraad Bloemhof besluit niet zelf over bewonersinitiatieven tot en met €2500, maar heeft dit mandaat aan de wijkmanager gegeven. Daarom staan aanvragen voor bewonersinitiatieven tot en met €2500 niet ter besluitvorming op de agenda. Bij dit agendapunt vindt u een overzicht van de goedgekeurde bewonersinitiatieven tot en met €2500 van de afgelopen maand.

 11. 5.b

  Een overzicht van alle uitgestuurde wijkraadsadviezen is te vinden op: Wijkraadadviezen RotterdamRaad - iBabs RIS


  Reacties op de adviezen van de wijkraad Bloemhof die in de afgelopen maand zijn binnengekomen worden bijgevoegd bij dit agendapunt.

 12. 6

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de wijkraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige wijkraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de wijkraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd - dit zijn hamerstukken.

 13. 6.a

  De wijkraad stelt tijdens dit agendapunt het overzicht van de genomen besluiten tijdens de vorige formele bijeenkomst vast.

 14. 7
  Rondvraag
 15. 8
  Sluiting