Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Middelland-Nieuwe Westen (formeel)

woensdag 6 september 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Volksversuniversiteit, Heemraadsingel 275

Voorzitter
Yigit Islak
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 6-9-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  -Lijst met prioriteiten voor 2024
  -Suggesties voor externe schil
  -Toelichting wijkmanager

 8. 5.b

  -Gesprek plannen met wijknetwerker over thema avond jongeren

 9. 5.c

  Tijdens de volgende formele vergadering zal er een presentatie worden gehouden door de afdeling mobiliteit. Centraal staat het verkeerscirculatieplan en de belangrijkste informatie voor Middelland en het Nieuwe Westen. Vanuit mobiliteit wil men graag toetsen of de gekozen prioriteiten in lijn zijn met wat de wijk vindt. 


  Belangrijk: Uitnodigen van bewoners voor deze avond en verdere ideeen.

 10. 5.d

  -Stand van zaken communicatiewerkgroep
  -Publieksversie jaaractieplan 2024
  -Logo

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a
  Bewonersinitiatieven
 13. 6.b

  Bezoek van de nieuwe wijkwethouder Kasmi en kennismaking.


  Tijdstip: 15:30-16:30
  Locatie: Mathenesserplein 100

 14. 6.c

  Op woensdag 8 november zal wethouder Simons een bezoek brengen aan de wijkraad. De invulling van deze middag is in handen van de wijkraad. 


  Tijdstip: 16:00-17:30
  Locatie: Nader te bepalen

 15. 6.d

  Voorstel vergadering november

 16. 7
  Rondvraag
 17. 7.a
  Terugkoppeling OT's
 18. 8
  Sluiting