Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Middelland-Nieuwe Westen (formeel)

woensdag 7 juni 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Het Leespaleis, Heemraadstraat 60

Voorzitter
Yigit Islak
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 7 juni 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Toelichting van de initiatiefnemers en stemming over advies bewonersinitiatief.

  Besluit

  Er is een positief advies uitgebracht ten aanzien van de bewonersinitiatief.

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

 7. 4.b

  Vaststellen brief aan gemeenteraadsleden en leden Commissie Bestuur, Organisatie, Financiƫn en Veiligheid.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Hoe was het buurtfestival? Welke lessen kunnen er getrokken worden uit hoe het is verlopen?

 10. 5.b

  Hoe zijn de eerste bijeenkomsten verlopen? Beschikbaarheid voor vergaderingen met werkgroep. Het is belangrijk dat er altijd 1 of 2 mensen bij werkgroep aanwezig zijn, de andere leden kunnen deelnemen wanneer de rest niet kan.

 11. 5.c

  In hoeverre zal de wijkraad hierbij betrokken worden? (toelichting van Wijkmanager)

 12. 5.d

  Toelichting WRC en WM.

 13. 5.e

  Leo en Liesbeth zijn betrokken bij de 'mediation'. Wat is de laatste stand van zaken?

 14. 5.f

  Op 21 juni is er een inspreekmoment voor de voorjaarsnota waarbij in ieder geval Leo zal inspreken. Goede voorbereiding is belangrijk zodat Leo namens de wijkraad kan inspreken.

 15. 5.g

  1. Hoe gaan we dit aanpakken?
  2. Vanuit de gemeente is er iemand die hulp kan bieden bij bewonersparticipatie. Zij kan meer vertellen over welke tools beschikbaar zijn en handvatten er zijn om dit te organiseren. In aanloop naar de bewonersbijeenkomst kan zij dit komen toelichten bij een informele vergadering.

 16. 5.h
  Verantwoordelijkheid mailbox
 17. 6
  Ter informatie:
 18. 6.a

  Voorstel is om het wijk MT uit te nodigen om op 5 juli tijdens de formele vergadering een stand van zaken te laten geven.

 19. 6.b

  Het bezoek op 14 juni kan niet doorgaan. Na de zomer zal een nieuw moment gezocht worden.

 20. 7
  Rondvraag
 21. 8
  Sluiting