Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Middelland-Nieuwe Westen (formeel)

woensdag 4 oktober 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Volksuniversiteit, Heemraadssingel 275

Voorzitter
Yigit Islak
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 4 -10-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Vanuit de afdeling mobiliteit wordt er een presentatie gegeven over het verkeerscirculatieplan (VCP). Daarna zal er in gesprek worden gegaan met de wijkraad over de knelpunten in de wijk. Op 12 oktober gaat de wijkraad hierover met geïnteresseerde bewoners in gesprek en zullen de punten vanuit de wijk gedeeld worden met de afdeling mobiliteit. (Zie uitnodiging hieronder)


  Praat mee over het verkeer in onze wijk


  De gemeente is bezig met het maken van een Verkeerscirculatieplan. Dit plan bevat richtlijnen voor verkeersmaatregelen op korte en middellange termijn. Het doel van dit plan is om de verkeersstroom in de stad te verbeteren. Niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsers, het openbaar vervoer en deelvervoer. Het plan heeft betrekking op de periode tot 2030, maar kijkt ook vooruit naar 2040. Het is dus een plan voor de lange termijn.
  Wij als wijkraad gaan de gemeente hierover adviseren. Daarom is het heel belangrijk om te weten hoe u het verkeer in onze wijk ervaart. Bijvoorbeeld welke verkeerssituaties volgens u onveilig zijn. Of waar u vaak in de file staat of lang moet wachten. Misschien heeft u wel een goed plan om het verkeer beter te laten doorstromen. Wij nodigen u daarom uit om met ons in gesprek te gaan hierover. U bent van harte welkom op:
  Datum: Donderdag 12 Oktober
  Tijd: 19.00 uur
  Plaats: Het Wijkpaleis, Claes de Vrieselaan 72


  Wij horen tijdens deze bijeenkomst graag uw ervaringen, tips en ideeën. Die nemen wij mee in ons advies richting de gemeente. Uiteraard staat er koffie en thee voor u klaar. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar wijkraad@middellandnieuwewesten.nl Hopelijk tot dan!


  Vriendelijke groet,
  Wijkraad Middelland – Nieuwe Westen

 8. 6
  Ter informatie:
 9. 6.a
  Bewonersinitiatieven
 10. 7
  Rondvraag
 11. 8
  Sluiting