Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Middelland-Nieuwe Westen (formeel)

woensdag 1 november 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Volksuniversiteit, Heemraadsingel 275

Voorzitter
Yigit Islak
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 1-11-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Benoemingen
 4. 3.a

  Besluit

  Thomas de Gooijer is geïnstalleerd  als nieuw wijkraadslid van de wijkraad Middelland-Nieuwe Westen

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

 7. 4.b

  De wijkraad wordt gevraagd een besluit te nemen over of zij de wijkmanager mandateren om namens de wijkraad te beslissen over bewonersinitiatieven tot een bepaald bedrag. Dit besluit moet in een openbare vergadering worden genomen. In bijgevoegd mandaatbesluit staat een korte toelichting over het te nemen besluit. In dit document zijn ook een aantal afspraken omtrent de eventuele mandatering opgenomen. Er kunnen nog afspraken gewijzigd/toegevoegd worden.

  Besluit

  Vastgesteld.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Bespreken 8-maandsrapportage met Wijk MT en Wijkmanager. Uitgebreide toelichting via de mail.

 10. 5.b
  Bezoek wethouder Simons
 11. 5.c
  Vraag bewoners evaluatie evenementenbeleid
 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a
  Bewonersinitiatieven
 14. 6.b

  6 november om 19:30 in Leeszaal West, Rijnhoutplein 3. Samen met wijkraad Dijkzigt-Oude Westen.

 15. 6.c
  Bezoek commissie BofV- 6 december
 16. 6.d
  Presentatie kruispunt Middeland/Kruiskade 20 november
 17. 7
  Rondvraag
 18. 8
  Sluiting