Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Middelland-Nieuwe Westen (formeel)

woensdag 5 juli 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Het Leespaleis, Heemraadstraat 60

Voorzitter
Yigit Islak
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 5 juli 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Bespreking met vertegenwoordigers van de clusters van opgaven en acties uit het jaaractieplan. De clusters hebben een (4-maanden) rapportage aangeleverd met daarin de laatste stand van zaken.

 8. 5.c

  Leo, Rens en Najah hebben gesprek gehad met 'kennismakelaar' van de gemeente over hoe je de effecten of resultaten van acties zou kunnen meten. Daarnaast ging dit gesprek over hoe je gebruik kan maken van cijfers/data om bijv. input op te halen bij bewoners. De gemeentepeiler app zou hierbij misschien kunnen helpen.

 9. 5.d

  Back to the 90s op Rotterdamse Nieuwe Binnenweg: spuiten, tippelen en poepen op straat - Rijnmond (link naar artikel)  Bewoners hebben gemaild om aandacht te vestigen op dit artikel en de vraag gesteld of de wijkraad hierover een ongevraagd advies wil overwegen. 


  Advies WRC: Neem hierover ook contact op met de wijkraad Dijkzigt-Oude Westen

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  Bewonersinitiatieven zijn toegestuurd via e-mail. Er is geen advies/positief advies uitgebracht over toegestuurde bewonersinitiatieven.

 12. 7
  Rondvraag
 13. 8
  Sluiting