Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Vreewijk

dinsdag 11 oktober 2022

19:30
Locatie

De Beukenhorst, Beukendaal 99

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10 oktober 2022, 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  geen

  Punt 5 (Kennismaking Like je Wijk) wordt geschrapt, punt 7f (inrichting Motorstraat) en 7g (Parkeren) worden toegevoegd.

 3. 3

  Besluit

  Geen

  Er is niet ingesproken.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  - De besluitenlijst moet worden gecorrigeerd, di 08 november komt deze opnieuw ter stemming.
  - Wij streven ernaar om uiterlijk één week na het overleg de besluitenlijst te publiceren. Dit is de verantwoordelijkheid van Pieter Boshuizen en Willeke Nagel.

 6. 5

  Besluit

  Wordt geschrapt van de agenda.

 7. 6
  Wijkakkoord en participatie
 8. 6.a

  Besluit

  Geen

  18, 20 en 27 oktober zijn er drie thema-avonden. Alle bewoners zijn welkom. Na de thema-avonden worden klankbordgroepen gevormd rondom de onderwerpen.

 9. 6.b

  Besluiten

  - Shieneey Harinandansingh licht bij het openbare overleg van 08 november toe wanneer en hoe de thema-avond voor jongeren plaatsvindt.

  geen

  6b
  De scoutingvereniging ‘The Rangers’ geeft aan dat zij ook kunnen meedenken over jongeren in de wijk als daar behoefte aan is.

 10. 7
  Ter bespreking:
 11. 7.a

  Besluit

  - Pieter Boshuizen controleert of het college inderdaad het budget voor de kleine initiatieven heeft vergroot.
  - De wijkraad neemt contact op met het gebiedsteam (manager en netwerker) om vragen te bespreken rondom ‘het Warme Paard’. (Pieter Boshuizen)

  Vanuit de bewoners komen vragen waar het geld voor het grote initiatief van het warme paard voor gebruikt wordt.

 12. 7.b

  Besluit

  - Johan Brinkman stuurt vrijdag 14 oktober de meest recente brief naar het college over Roseknoop naar de hele wijkraad.
  - Pieter Boshuizen stuurt een mail dat de klankbordgroep samen met alle wijkraden moet worden opgezet.

  Toezeggingen die zijn gedaan over participatie rondom de Roseknoop komen niet allemaal terug in de brief van de wethouder. Woensdag 19 oktober wordt de Roseknoop in de gemeente besproken.

 13. 7.c

  Besluit

  Geen

  Er is door college B&W een voorkeur uitgesproken voor een brug met tram, in plaats van tunnel met metro. Het omgevingsberaad is hierbij niet goed meegenomen, Johan Brinkman heeft namens de wijkraad Vreewijk hier bezwaar tegen gemaakt.

 14. 7.d

  Besluit

  - Pieter Boshuizen mailt woensdag 12 oktober dat wij graag een globaal overzicht willen hebben op wijkniveau wat er gebeurd is met het NPRZ geld.

  Woensdag 12 oktober wordt de midtermevaluatie NPRZ besproken in de commissie. Voor die tijd kan de wijkraad input geven.

 15. 7.e

  Verlichting Vossepad, Voetbalkooi Mare, Resto van Harte.

  Besluiten

  - Johan Brinkman laat uiterlijk 25 oktober aan Resto van Harte weten dat wij als wijkteam weinig kunnen doen.

  - Perry de Snoo laat uiterlijk 25 oktober aan de bewoners van Vossepad weten dat de bal ligt bij Stedin en Havensteder. Hij houdt het dossier in de gaten.

  - Wat betreft verlichting Vossepad kunnen wij als wijkraad monitoren, maar Havensteder en Stedin zijn aan zet.
  - Voor Resto van Harte hebben wij weinig informatie zwart op wit.

  - Shieneey Harinandansingh en Pieter Boshuizen nemen dit dossier over. Zij nemen uiterlijk di 25 oktober contact op met de wijkmanager en netwerker om te verkennen of de voetbalkooi Mare mee kunnen worden genomen in herontwikkeling Mare.

  7f.
  Geen besluit

  7f.
  Het inrichtingsplan is binnen gekomen voor de herontwikkeling van het Motorstraatgebied. De wijkraad kan desgewenst ongevraagd advies geven, of via bewoners inspraak organiseren.

  7g.
  - Minousche Veerman zoekt voor di 25 oktober en samen met wijknetwerker + wijkmanager uit wat er nodig is om een Stop en Shop aan te vragen bij de Groenezoom.
  - Minousche Veerman zoekt voor di 25 oktober en samen met wijknetwerker + wijkmanager uit wat er nodig is om op bepaalde stukken in de wijk de parkeertijden te versoepelen met een oranje zone.

  Vanuit ondernemers, bewoners en verenigingen zijn er vragen gekomen voor een ‘Stop en Shop’ of een ‘oranje zone’ op bepaalde plekken in de wijk.

 16. 8

  Besluit

  Geen

  - Een bewoner geeft aan dat Havensteder heel moeilijk te bereiken is voor vragen.
  - Een bewoner benoemt dat er overlast is van huurscooters, die soms gewoon op straat worden gegooid.
  - John van Bruggen vraagt zich af hoeveel procent van de woningen van Havensteder sociale huur is.
  - Johan Brinkman geeft aan dat we Havensteder moeten uitnodigen voor een volgend overleg, om vragen te bespreken die leven.

 17. 9

  Besluit

  Geen

  Voorzitterd dankt een ieder voor zijn aanwezigheid.