Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Vreewijk

dinsdag 14 juni 2022

19:30 - 21:30
Locatie

De Beukenhorst, Beukendaal 99, 3075 LC Rotterdam

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 14 juni 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Algemene stand van zaken
 5. 4.a
  Bezigheden wijkraad sinds laatste openbare bijeenkomst van 10 mei jl.
 6. 4.b
  Update wijkraadsleden individueel
 7. 5
  Ter besluitvorming:
 8. 5.a

 9. 5.b

  • Sportspullenbank: kennismaking en ideeën ‘Lijnen voor de pleinen’
   13 of 14 juni (11:00 uur en 19:30 uur).
  • Buurtpreventie Vreewijk: schoonmaakactie en feestelijke afsluiting
  13:00 – 15:00 uur @ Bongert of Brink
  • Vreewijk Vooruit Tafel: uitnodiging voor kennismaking.
  • Atomium ’60: uitnodiging voor 60 jarig jubileum
  02 juli 2022 15:00 uur @ Sparrendaal 99.

  Besluiten

  Atomium '60 heeft de wijkraad uitgenodigd voor hun 60 jarig jubileum op 2 juli 2022 op de Sparrendaal 99. Johan Brinkman zal de wijkraad vertegenwoordigen.

  Buurtpreventie Vreewijk heeft de wijkraad uitgenodigd voor de schoonmaakactie en feestelijke afsluiting in de Brink. Pieter en Minousch zullen de wijkraad hier vertegenwoordigen.

  Vreewijk Vooruit heeft de wijkraad uitgenodigd aan te sluiten bij hun overleg van 22 juni. Johan, Minoush en Pieter zullen aanwezig zijn en de wijkraad vertegenwoordigen.

 10. 6
  Ter bespreking:
 11. 6.a

  Het stemproces. Hoe is dit nu georganiseerd en wat is het aandeel van de wijkraad hierin?

 12. 6.b

  Het budget voor kleine bewonersinitiatieven dat door de gemeente beschikbaar is gesteld voor 2022 is op. De wijkraad bespreekt graag hun zorgen.

 13. 6.c

  Wijkraadsleden Perry de Snoo en Shieneey Harinandansingh hebben een voorzet voor een communicatieplan opgemaakt en leggen dit graag voor aan de rest van de wijkraad om input op te halen.

  Besluit

  Besloten dat het communicatieplan allereerst in een een informele/besloten bijeenkomst wordt besproken door de wijkraad zelf. In de openbare bijeenkomst van 12 juli worden de plannen vervolgens gedeeld.

 14. 6.d

  In navolging op het communicatieplan leggen de twee eerder genoemde wijkraadsleden een nieuw concept voor aan de rest van de wijkraadsleden genaamd ‘’Buurt in Beeld’’. Toelichting volgt.

 15. 6.e

  Door nieuwe regels en procedure welzijnswerk kan WIJK010 hun activiteiten niet meer organiseren, maar denkt wel graag mee. Hoe kunnen wij hen (en vergelijkbare partners) betrekken?

  Besluit

  WIJ010 kan door nieuwe regels en de procedure welzijnswerk niet langer hun activiteiten organiseren. Zij hebben echter aangegeven wel met de wijkraad mee te willen denken om sportactiviteiten voor jongeren in de wijk te waarborgen, al is het door een andere organisatie zoals SOL. De wijkraad maakt graag gebruik van het aanbod en de aanwezige expertise en zal wanneer het wijkakkoord geschreven wordt contact opnemen met de stichting om een afspraak te maken.

 16. 6.f

  Een aantal bewoners in de Dalenbuurt ervaren drugsoverlast. Staat dit voldoende op het netvlies van de gemeente en welke rol kunnen wij als wijkraad spelen?

 17. 6.g
  Ideeën met betrekking tot Vreewijk schoon, heel en veilig
 18. 7
  Rondvraag
 19. 8
  Sluiting