Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Vreewijk

dinsdag 13 december 2022

19:30
Locatie

De Beukenhorst, Beukendaal 99

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11 december 2022, 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.


Er liggen ook ter plekke briefjes klaar.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Geen besluit.

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
  Gehele wijkraaden 6 bewoners aanwezig.

 2. 2

  Besluit

  Er worden een aantal punten aan de agenda toegevoegd:

  • 6.i Cluster Veilig
  • 6.j Voedseltuinen
  • 6.k De Vaan
  • 6.l Like je Wijk
 3. 3

  Besluiten

  3.a    Besloten wordt dat Perry en Johan de vraag: "kan er meer politie in burger komen" meenemen in hun overleg met Willem den Hollander van cluster Veilig.

  3.a
  Mevrouw Annemie van Pelt spreekt in over de drugoverlast in Hovendaal en Sparrendaal. Politie is ingeschakeld en komt dan ook, maar gaan snel weer weg. Als bewoners geven wij de tijden en locaties aan waar en hoelang de junks gebruiken (ongeveer 15 a 20 minuten). Sinds anderhalf jaar is er meer onrust. Vraag is of er meer politie kan komen in burger.

  3.b
  De vraag of er mee preventie kan komen wordt meegenomen door de wijkraad. Zij zullen dit signaal afgeven.

  3.b
  Jamai licht toe dat hij het zat is.
  Er wordt zoveel drugs gebuikt ook door hele jonge kinderen.
  Jamai zijn broertje is ook gevraagd of hij cocaïne wilde.
  Jamai vraagt of de buurtpreventie niet meer kan gaan lopen. Perry geeft aan dat er te weinig mensen zijn met interesse om zich op te geven. Met andere woorden opnieuw opstarten is lastig Ook geeft Jamai aan korte lijnen te hebben met de politie en dat de bewoners signaleren.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst van 13 september 2023 is vastgesteld.

 6. 4.b

  Besluit

  Besluitenlijst 8 november is vastgesteld. Deze moet alleen nog in acties worden omgezet.

 7. 4.c

  Besluit

  De vergaderdata met de daarbij behorende locaties en tijden zijn vastgesteld. Er is een wijziging in de volgende data:

  • 19 september 2023 wordt 26 september 2023

  26-09-2023 zal Johan Brinkman digitaal aansluiten.

 8. 5

  Besluit

  5. b
  Besloten wordt dat de monitoring van de opgave in het eerste uur van de formele vergaderingen wordt besproken op thema. Met als 1e thema "Thuis in Vreewijk" op 14-02-2023.

 9. 5.a

  Besluit

  Op Basis van deze opgehaalde resultaten zullen Han en Pieter het gaan bespreken.

  Terugblik Participatie avond bewoners en cluster partners over opgaven en resultaten.
  15 november 2022 is er een participatieavond geweest met bewoners over het      conceptwijkakkoord. En 22 november 2022 is er een overleg geweest met alle clusterpartners.

 10. 5.b

 11. 5.c

  Besluit

  Besloten wordt aankomend 14 februari de opgave 1 thuis in Vreewijk op de agenda te plaatsen.

  Evaluatie/monitoring opgave in het eerste uur van de formele vergadering bespreken op thema.

 12. 6
  Ter bespreking (update)
 13. 6.a

  Besluit

  Kom concreet met een plek hierover gaat Shieneey in gesprek met
  Naima de wijknetwerker van Gebied Vreewiijk. Er moet een netwerkdag georganiseerd worden. Op 9 januari om 19.30 uur in de avond is er een gesprek met de professionals.

  Update van wijkraadslid Shieneey over betrekken van jongeren in de wijk. Er is een app-groep met jongerenwerker Hamid, SOL, Jamai de jongeren en Shieneey.

 14. 6.b

  Besluit

  In het eerste kwartaal van 2023 wordt een nieuw gesprek gepland op basis van wonen, scholing en werk.

  Dinsdag 22 november 2022 was er een overleg met Marco Pastors va NPRZ en Wethouder Tim Versnel.

 15. 6.c

  Besluit

  Bestemmingsplan wordt opgevraagd via Han van Dam de wijkmanager door Willeke en Gerard.
  Er moet echt meer helderheid komen. Dus in gesprek blijven.

  Smeetlandsedijk en de politie.
  Gerard Lems heeft contact gehad met de politie van de Smeetlandsedijk over dit dossier hij geeft een update: Er komt altijd politie als je belt 112. Dit dossier moet worden besproken met het Gebied, onder andere met Han van Dam hierbij kunnen wij ook het bestemmingsplan opvragen van IJsselmonde.

 16. 6.d

  Besluit

  Besloten wordt dat Johan Brinkman dit dossier zal blijven monitoren. Ook wil de wijkraad graag een coalitie sluiten met de andere wijkraden om dit probleem op de kaart te houden. Dus monitoren en aanhaken op de juiste moment.

  Johan Brinkman is op 12 november samen met Gerald Lems naar een bijeenkomst geweest over de vernieuwing van het tramnetwerk.Wat zijn belangrijke aandachtpunten voor ons als wijkraad?
  Positief verhaal: Lijn 2 en 25 rijden de zelfde route tot 2030.
  Het zit in beginstadium.
  Eerste weken van januari komt er een nieuw programma. Advies van metropool / regio Rotterdam, Den Haag.
  In Maart / April is het definitieve programma af 2030.
  Er is wel degelijk een plan om Groene Hilledijk op te knappen.
  Van alle kanten wordt er gerommeld in positieve zin.
  Twee uitgangspunten.

 17. 6.e

  Besluit

  Besloten wordt dat voor de vergadering van 14 februari 2023. SOL, Jarige Job, SAM ? en stichting leergeld worden uitgenodigd over het thema Thuis in Vreewijk.

  Perry en Johan zijn 15 november op de koffie geweest bij SOL, welke afspraken zijn er gemaakt?
  Er wordt gekeken of zij vanaf 1ste kwartaal 2023 in Vreewijk kunnen starten.


  Pilot: creëren platform bij SOL, Stichting leergeld.?

 18. 6.f

  Besluit

  Besloten wordt dit punt van de agenda te halen.

  Johan en Gerard hebben op 14 november om 12.30 uur een gesprek gehad in de Brink over Resto van Harte. Wat is de conclusie van dit gesprek.
  Ze gaan weg van de Enk.
  Han van Dam de wijkmanager gaat samen met hun een ruimte zoeken, en er zijn financiën gereserveerd door gebied.

 19. 6.g

  Besluit

  Geen besluit.

  Minousche heeft contact gehad met Stadsbeheer over de scheve tegels bij de Groenezoom.
  Wat is uit dit contact gekomen?
  Jamal heeft rond gelopen en doet een oproep om de MeldR app te blijven gebruiken.
  Melden, melden melden.

 20. 6.h

  Besluit

  Besloten wordt het advies af te wachten, waar de partijen meekomen.
  Johan zoekt verdere informatie over energie in zijn totaliteit o.a. bij  gemeenteraad/college.
  Pieter vraagt na bij Andrea of er behoefte is dat de wijkraad zich hierover uitspreekt.

  Gerard is met John langs geweest bij de Ikaziaflat om in gesprek te gaan over de stijgende energie prijzen.
  Wat kan de wijkraad hier in doen.
  Ikaziaflat : iedereen is er mee bezig, BOV, er zijn al drie a vier instanties bezig.

 21. 6.i

 22. 6.j

  Besluit

  6j.  Geen besluit

  Het dossier van speeltuin de Vaan ligt bij BSW. (Buurt en speeltuin Werk|).
  Voedseltuinen: de tuin is opgeruimd en onkruidvrij. TRC verzorgd de planten. De doelgroep is zijn mensen met een zeer laag inkomen en onder bewind. Als je je wil opgeven moet dat via Saskia.

 23. 7

  Besluit

  Geen besluit

  In Rondvraag:
  Shineey : Nieuwjaarsborrel, laten we dat wel doen.
  Minousche: Nieuwjaarsborrel, aansluiten
  Perry, Johan: het is bijna 6 januari, dan ligt de Roseknop eruit
                         Like je wijk
                         Faceboek
                         Via communicatie: Perry, Shieneey en Minousche

 24. 8

  Besluit

  Geen besluit

  Voorzitter sluit  de vergadering.


  Bedankt een  ieder voor zijn komst