Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Vreewijk

dinsdag 13 september 2022

19:30
Locatie

De Beukenhorst, Beukendaal 99

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12 september 2022, 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Iedereen stelt zich voor, ook de bewoners die aanwezig zijn.

 2. 2

  Besluit

  Agenda wordt vastgesteld met een aanvulling bij punt 7 te bespreking.
  Klachten Hovendaal.

 3. 3

  Besluit

  Gerard Lems is geïnstalleerd als nieuw Wijkraadslid en neemt zitting aan tafel.
  Welkom Gerard!

 4. 4

  Besluit

  4b.1

  Jan Kieft spreekt in over Samen Ondernemend Leren. (SOL).
  Er is onder de bewoners veel onduidelijk wat SOL voor hu bewoners doet.
  Vraag is wie controleert SOL.
  Johan Brinkman wil graag weten wat er in de aanbesteding staat.
  Wijkraad wil hierover graag om de tafel met SOL en zet dit bij hun op de agenda.

  4b.2

  Jan Kieft spreekt in over Havensteder.
  vraag is om de huren te verlagen om nieuwe ondernemers aan te trekken. I.p.v. vasthouden aan vaste bestemming voor een pand. Dit punt zou meegenomen kunnen worden voor het wijkakkoord.
  Tevens komt het advies om de huurdersvereniging van Vreewijk aan te spreken over individuele punten.

  4c.

  Herman van der Kroon geeft aan dat er tegenover de Texaco veel geluidsoverlast is. Vraag is of de Wijkraad hier iets aan kan doen.
  Advies is blijven melden ook via de MeldR app.

  4b.

 5. 4.a

  Besluit

  Veel rattenoverlast rondom de Wildbaan. Perry de Sno is komen kijken. Er is een afspraak geweest bij Havendsteder om dit probleem aan te kaarten. De wijkbeheerder spreekt bewoners aan om op te ruimen in en rondom het huis. Er komt een vervolg afspraak met Havensteder ,wijkbeheerders en de wijkraad om te blijven polsen. Tevens kan er ondersteuning komen voor tuinonderhoud.

 6. 5
  Ter besluitvorming:
 7. 5.a

 8. 6

  Besluit

  Wijkakkoord wordt toegelicht met als aandachtspunt vanuit de bewoners die aanwezig zijn om stukken uit het verleden bij het schrijven van het wijkakkoord te gebruiken.
  Bijvoorbeeld de wijkprofielen en zaken rondom Havensteder. Vraag vanuit de wijkraad is aan de bewoners om contact op te nemen met de wijkraad als er ideeën zijn ook voor publiciteit en participatie.
  Rondom het wijkakkoord zal de bewoner via sociale media, de wijkkrant en posters geïnformeerd en betrokken worden.
  Aankondiging van het wijkakkoord zal gedaan worden op 24 september tijdens "De Dag van Vreewijk".

 9. 7
  Ter bespreking:
 10. 7.a

  Besluiten

  De pot voor kleine initiatieven zijn op

  Het budget voor de kleine initiatieven is op. Wijkmanager moet samen met wijkraad bij het  college druk zetten om aanvragen toch toe te kennen.

 11. 7.b

  Besluit

  Brief wordt besproken in de commissie bouw en wonen. Johan en Pieter zijn contact persoon. Wijkaad heeft geadviseerd dat er goede heldere communicatie komt. In December zal er een grote publiciteitscampagne van start gaan rondom de Roseknoop.
  Draait om 4 punten

  1.    wat zijn de gevolgen
  2.    Hoe verloopt de informatie
  3.    Is er mogelijkheid tot inspraak]
  4    Hoe is de samenhang

  Tijdens "De Dag van Vreewijk" zal er een kraam van MHEK:  Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat aanwezig zijn m.b.t. dit onderwerp.

 12. 7.c

  Besluit

  Wijkraad in gesprek met de bewoners rondom de verlichting aan het Vossepad 23 en 25.
  Bij stuk Vaan 1 werkt de verlichting wel en bij Vaan 2 niet. Bewoners zijn de dupe en de aanpak is verschillend bij Havensteder en Stedin.
  Johan en Perry zullen de afspraken die gemaakt worden tussen Steding en Havensteder monitoren.

 13. 7.d

  Besluit

  Overlast Mare loopt uit de hand. Mensen zijn niet meer bereid om te melden, omdat ze het gevoel hebben niet gehoord te worden. Aantal punten van overlast zijn:

  1.     veel afval bij de speeltuin en voetbal kooi.
  2.     school ervaart ook veel overlast
  3.     het gebruik onder de jeugd vanaf ca. 12 jaar van drank, drugs en lachgasballonnen is verontrustend.

  Wijkmanager en wijkraad zijn in gesprek en er komt een vervolg gesprek.

  Nieuw is wel dat toezicht en handhaving in het weekend tot 02.00 uur hun rondes doen.
  Wijkraad adviseert om te blijven melden in verband met dossieropbouw, zodat de betrokken partners adequaat in kunnen blijven spelen op de overlast situaties.
  Pieter en John geven aan dat er vaste boa's per wijk komen.
  Deze overlast plek graag opnemen in het wijkakkoord.

  7e.    Overlast Hovendaal.

  Minousche meld dat er veel overlast veroorzaakt wordt door het dealen aan de Hovendaal.
  Voorstel van de wijkraad is om Wijkraad Lombardijen en Vreewijk hierin samen op te gaan trekken.

 14. 8

  Besluit

  Betaald parkeren
  Politiemeldingen
  Voortuintjesmarkt

 15. 9

  Besluit

  Vergadering wordt afgesloten