Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hoogvliet (formeel)

woensdag 5 oktober 2022

19:30 - 21:30
Locatie

De Aanbouw, Achterweg 12

Voorzitter
J.P. Andela
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 4 oktober 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Na het geven van een toelichting door de zittende voorzitter en het vaststellen van het voorstel om een verzoek bij het college neer te leggen om een externe voorzitter tot 1 april 2023 aan te stellen, neemt de heer Jean-Paul Andela de taak van huidige voorzitter over.
  Besloten wordt dat tevens de heer Jean-Paul Andela tot de formele besluitvorming van het college de bijeenkomsten van de wijkraad als technisch voorzitter zal leiden.

 2. 1.a

 3. 2

  Besluit

  Vastgesteld

 4. 3

  Een inspreker heeft zich gemeld.
  Het betoog van deze bewoner gaat over het plaatsen van een bericht als wijkraadslid en de mail met vragen gericht aan de leden van de wijkraad naar aanleiding hiervan.
  Het bericht op Facebook betrof een crowdfunding voor apparatuur voor de Oekraïense bevolking.
  Volgens de inspreker wordt er volgens de verordening geen verschil gemaakt als een wijkraadslid een privé bericht plaatst of een wijkraad gerelateerd bericht.

  Besluiten

  Het verzoek van de inspreker om toch nog de vragen door de wijkraad te laten beantwoorden wordt vastgesteld.

  Voorstel van de wijkraad is om alle berichten gericht aan de wijkraad, door de Wijkraadcöordinator naar alle leden door te sturen wordt vastgesteld.

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

 7. 4.b

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Besluiten

  I.v.m. het benaderen van de bewoners wordt uitstel van inleveren aangevraagd

  Op de agenda van de focusgroep Communicatie & Participatie

 10. 5.b

  Op verzoek wederom te bespreken naar aanleiding van de feedback van de aanwezige bewoners tijdens de vorige openbare bijeenkomst.
  In de bijlage een (voorbeeld) offerte uit 2021

  Besluit

  Voorstel om te komen tot het gebruik van een geluidinstallatie tijdens de openbare bijeenkomsten wordt vastgesteld

 11. 5.c

  Besluit

  Voorstel placemats bijbestellen. Wordt vastgesteld

 12. 5.d

  Wat er is mee gedaan, wie of welke focusgroep dit anders oppakt? (zie bijlage)
  Robert Storm en WRC doen een voorstel betreft opmaak en proces

  Besluit

  Actielijst toevoegen aan besluitenlijst wordt vastgesteld.

 13. 6
  Ter informatie:
 14. 6.a

  Mededeling: stemmen kan tot en met 14 oktober via Mijn Rotterdam.nl of via een stemformulier.
  Dit formulier kan ingeleverd worden bij de Publiekslocatie aan het Rijkeeplein.

 15. 6.b

  Geen besluiten of acties

 16. 7
  Sluiting