Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hoogvliet (formeel)

woensdag 11 mei 2022

19:30 - 21:30
Locatie

De Zevensprong Mosoelstraat 20

Voorzitter
E. Smid
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11 mei 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 2.a

  Wordt verschoven naar de volgende informele bijeenkomst

 4. 3
  Inspreekrecht bewoners
 5. 4

 6. 4.a

  De concept besluitenlijst wordt aangepast :
  18 juni moet 14 juni zijn.
  4/5 mei comité wijzigen

 7. 4.b

  De wijkraad wil graag tevens in de vakantieperiode ook bij elkaar komen. Het schema wordt aangepast.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  De wijkraad gaat akkoord met de inhoud. Er wordt aan toegevoegd dat de wijk wel met de wethouder wilt kennismaken.

 10. 5.b

  De wijkraad wil graag tegelijk met de stadecoloog ook de cluster Stadsbeheer / Groen uitnodigen.

 11. 5.c

  Door de wijkraad wordt besloten zitting te nemen in de werkgroep Hondenbeleid.
  Edwin, Marijke, Ron, Robert, Simone en Miranda melden zich hiervoor aan.

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  De wijkraad maakt bezwaar tegen het vastgestelde budget bewonersinitiatieven. Concept brief wordt opgemaakt en de volgende bijeenkomst besproken.

 14. 6.b

  Ringleiding Villavonk - wat zijn de criteria voor het indienen van een bewonersinitiatief. WRC: op de site Mijn Rotterdam.nl staan de spelregels.
  Verdwijnen sportvereniging wegens gebrek aan faciliteiten en middelen - Miranda neemt contact op met deze verenigingen en komt hierop onderbouwd op terug.
  Uitwisselen van gegevens WRL hoe en wat komt op de agenda van de eerstvolgende informele bijeenkomst.
  Runell Martes stuurt een uitnodiging rond van  een bijeenkomst van Jeugdnetwerk Hoogvliet. Dit vind plaats op dinsdag 7 juni a.s. start 15:00 uur.
  MRA kaart is aangepast en gedeeld.
  Aanpassing bestrating nabij de kerk is uitgezet bij Stadsbeheer.
  Edwin meld dat hij is uitgenodigd door het korps van de Brandweer
  Simone meld: Na het maaien zijn er in de groenstrook aan de Aveling aan het wegenbouwdoek scherpe randen ontstaan. Met de kans dat de honden hierdoor verwondingen aan de poten kunnen krijgen. Via de WRC wordt deze melding bij Stadsbeheer ingediend..

 15. 7
  Sluiting