Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hoogvliet (formeel)

woensdag 6 juli 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Aanbouw, Achterweg 12

Voorzitter
E. Smid
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 6 juli 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl
Voor het maken van werkafspraken zal de wijkraad na deze openbare bijeenkomst in  beslotenheid verder overleggen.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Agenda wordt vastgesteld

 3. 3

  Geen insprekers

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst van 1 juni 2022 wordt vastgesteld. De naam van de voorzitter wordt gewijzigd in R. Brekelmans.

 6. 4.b

  Besluiten

  Het huidige voorstel omschreven in de notitie Wijkraad voorstel - inspreektijd - bereikbaarheid - d.d. 21 juni 2022 wordt niet aangenomen. Deze wordt herschreven.

  Voorstel om bewoners tijdens de bijeenkomst de gelegenheid te geven om in de spreken, wordt in stemming aangenomen.

 7. 4.c

  Besluit

  Brief wordt vastgesteld met de aanvulling dat de druk op de huizen van de wijk toeneemt.

 8. 4.d

  Met toelichting van de wijkmanager

  Besluit

  Memo staat van de wijk wordt aangenomen.

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  Besluit

  De wijkraad Hoogvliet besluit om aan te sluiten bij de bezwaren volgens bijlage.

 11. 5.b

  Toelichting: gemeente wijst op vergunning van cultuur concreet deelnemer. Deel 1 van 3 is nu geweest van zijn project. De volgende delen lijken nu geen doorgang te kunnen hebben. Het gaat dan om de muur van de school tegenover de flat bij action.

 12. 5.c

  Toelichting: Op 14 april 2022 hebben gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders het Convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen (HKD) ondertekend. Dit convenant is de opvolger van het Convenant Huisvesting Bijzondere Doelgroepen (HBD) uit 2015.


  De locaties worden in kaart gebracht door WM volgens brief.

  Besluit

  De wijkraad besluit een brief aan de wethouder uit te zenden om helderheid te vragen in de criteria voor het aanwijzen van de locaties en de verhouding tot andere wijken.

 13. 5.d

  Toelichting: Het lijkt erop dat de discussie over A4 Zuid weer op gang komt. De discussie speelt al lang en destijds was de Deelraad tegen een tracé langs Hoogvliet.
  Ambtelijk is geen nieuwe informatie over dit onderwerp. Buiten het feit dat hierover de komende jaren (>4jaar) geen besluit overgenomen wordt.

 14. 5.e

  Toelichting: De pot met bewoners initiatieven is geslonken. Het is aan de Wijkraad om daar scherp op te blijven omdat er zo weinig centjes zijn voor de hele stad.
  Deze pot is bedoeld voor de bewoner van Hoogvliet. Niet voor organisaties en bedrijven. Initiatieven van een school via een bewoner is een verkapte organisatie aanvraag. Deze organisaties hebben zelf een budget voor activiteiten.

 15. 6
  Ter informatie:
 16. 6.a

  De nieuwe ronde is gestart. Indienen vanaf 15 juni t/m 31 augustus 2022
  Stemmen: van 1 oktober tot en met 14 oktober 2022

 17. 6.b

  Hellingbaan start in week 36
  Er ligt enorm veel vuil op het terrein van Skar. Worden zij daarop aangesproken? Graag een signaal naar de Gebiedsorganisatie
  Er is een signaal van een bewoner gekomen die toe wilt treden tot een klankboardgroep over de windmolens.

 18. 7
  Sluiting