Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Openbare bijeenkomst

maandag 5 februari 2024

17:30 - 19:30
Locatie

De Wende, Vaasahof 75

Voorzitter
Danielle Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 5 februari 2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 17.30uur.
  Aanwezig: Danielle Makabori, Marcel van Gent, Sophia de Leeuw, Osvaldo de Pina.
  Afwezig: Xander Nijmeijer, Ronald Sorensen, Nel Sorensen-Breedveld.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  Marco Stout en Ilse van Zeumeren zijn aanwezig om de wijkraad over het wijkaanpak Mobiliteit bij te praten. 
  Korte toelichting ter voorbereiding van het agendapunt.
  Het team Wijkaanpak Mobiliteit van de gemeente Rotterdam start in Oosterflank met een aanpak die de mobiliteit in de wijk moet verbeteren.


  Mobiliteit gaat over hoe je van de ene plek naar de andere plek komt. Denk bijvoorbeeld aan goede en veilige wandel- en fietsroutes, parkeren – ook voor scooters en fietsen en toegankelijk openbaar vervoer_._


  De aanpak gaat over nu en over later. De gemeente start met het ophalen van de wensen van de bewoners en ondernemers in de wijk. Samen met de wijk wordt een plan opgesteld waarin de wensen terugkomen.


  De aanpak heeft 4 onderdelen:

  1. Als eerste de foto van de wijk. Dit is een onderzoek waarbij allerlei openbare data en informatie over de wijk wordt verzameld en aangevuld met wensen en behoeften van de bewoners en ondernemers.
   Die wensen en behoeften halen we op met straatinterviews. Ook kunnen mensen hun ideeën mailen naar < m.stout2@rotterdam.nl>
  2. Ideeën die mensen aanleveren en die snel uitgevoerd kunnen worden – quick wins – worden ook direct opgepakt; verbeteringen en ideeën die wat langer nodig hebben landen in een uitvoeringsplan.
  3. Het 3e onderdeel is het ontwerpen van toekomstbeelden. Samen met bewoners en ondernemers denken we na over de vraag: hoe willen we van de ene naar de andere plek reizen over acht tot tien jaar?
  4. En als vierde gaan we alle informatie in een plan voor de komende jaren vastleggen. Dit plan is een goed hulpdocument bij toekomstige vragen over mobiliteit in de wijk.


  Als je mobiel bent, kom je verder. Naar werk, school, familie en vrienden, sport en hobby. Met deze aanpak ligt er een duidelijke basis voor de toekomst van de wijk waar mensen op een fijne manier van de ene plek naar de andere komen.


  We starten in januari. Na de zomer is het plan klaar.

  Besluit

  Marco Stout, adviseur Mobiliteit,  en Ilse van Zeumeren, social designer bij Gemeente Rotterdam, zijn aanwezig om met de wijkraad in gesprek te gaan over de Pilot Wijkaanpak Mobiliteit in Oosterflank.
  De pilot heeft als doel de bewoners beter betrekken bij het vraagstuk Mobiliteit, 
  Marco legt uit wat het doel van de pilot is:
  - data van de wijk analyseren, samen met de Veldacademie (foto van de wijk);
  - quick-wins aanpak: kleine ingrepen plegen om bepaalde situaties in de wijk te verbeteren; de ingrepen kunnen met zowel fysieke aanpassingen, als met sociale vraagstukken (bijvoorbeeld het inzetten van de mobiliteitscoach, etc.) te maken hebben. 
  - droombeelden maken (in het bijzonder op het gebied van mobiliteit, maar ook rekening houden met de sociale aspecten: gevoel, bewegen, etc.).
  - borging van de droombeelden, bijvoorbeeld in het jaaractieplan. 


  Marco vertelt over de ervaringen die zijn opgedaan met een soortgelijke aanpak in Oud-Mathenesse. 


  De wijkraad wordt uitgenodigd om specifieke situaties die bekend zijn in de wijk door te geven, via de wijkraadcoördinator. De wijkraad wordt verder geïnformeerd over de voortgang.

 6. 4.2

  De wijkmanager is aanwezig voor toelichting m.b.t. de 12-maandenrapportage.
  Cf. de verordening, wordt de wijkraad geacht om een wijkverslag op te stellen. De deadline voor het indienen van het wijkverslag is 27 februari a.s. Het concept 12-maandenrapportage en het concept jaaractieplan 2024 zijn toegevoegd.

  Besluit

  De wijkmanager is aanwezig  om het concept 12-maandenrapportage met de wijkraad te bespreken. Daarnaast worden het concept Jaaractieplan 2024 en het wijkverslag met de wijkraad besproken.
  De wijkraad gaat akkoord met de wijziging van de actie 4.2.2 (tekstuele aanpassing).
  Volgende week vinden er gesprekken plaats met de clusters, n.a.v. de 12-maanden rapportage. 
  De stand van zaken op dit moment is:
  -1 actie rood: de wijkraad is akkoord dat deze actie niet meer uitgevoerd wordt.
  - 9 acties oranje;
  - de rest van de acties  (32) staat op groen. De 32 acties zijn  in het algemeen acties die al gestart zijn, maar voor een groot deel zullen deze acties ook in 2024 terugkomen.

 7. 5
  Ter bekrachtiging
 8. 6

  Besluit

  Er is geen terugkoppeling vanuit de werkgroepen.

 9. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Marcel van Gent zal Xander Nijmeijer helpen met het opstellen van het concept wijkverslag.

 10. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 19.49uur.