Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Overschie (formeel)

dinsdag 26 maart 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Basisschool Park16hoven a/d Tinbergenlaan 50-52

Voorzitter
Jeroen van der Steen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 26 maart tot 12.00 uur per mail doorgeven via wijkraadoverschie@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Hek rondom hondenuitlaatveld, tussen de van Adrichemweg en het fietspad aan de schie ter hoogte van het Passer Cafe.

  Besluit

  Meneer heeft aangegeven dat hij graag een hondenuitlaatveld (genaamd losloopveld 'langs de Schie') laat omlijnen, waar 6 van de 7 wijkraadsleden geen bezwaar tegen hebben. De wijkmanager zal de afdeling stadsbeheer informeren hierover, zodat de mogelijkheden verder besproken kunnen worden.

 5. 3.b

  Besluit

  Er zijn door Jurrian van DIjk en Amanda Jansen diverse updates gedeeld over de voortgang in de wijk, gericht op zorg, jongeren en welzijn.

 6. 4
  Ter besluitvorming:
 7. 4.a

 8. 4.b

  Besluit

  Met 7/7 stemmen is Jeroen van der Steen opnieuw als voorzitter verkozen als voorzitter van de wijkraad.

 9. 4.d

  Besluit

  Jeroen past het advies aan n.a.v. de locatie, zodat er meerdere opties zijn (feedback Hanngnes n.a.v. de klankbordgroep sessie) die aansluit bij dezelfde categoerie, waarna de wijkraadcoördinator nog een laatste check zal doen op de lay-out en algehele leesbaarheid.

 10. 4.e

  Besluit

  - Jeroen zal op 4/5 de speech verzorgen op het Saenredamplein
  - Bloemen worden gelegd op 3 locaties (Ada, Kees, op alledrie de locaties en Ada, Kees, Bas, Latif en Jeroen ook op het Saenredamplein)

 11. 4.f

  Besluit

  De bijeenkomst zal om 20:00 starten, alvorens is het idee om samen met de wijkraad de EK wedstrijd te kijken.

 12. 5
  Ter bespreking:
 13. 5.b

  Besluit

  Het bewonersinitiatief is goedgekeurd voor € 11.000 maximaal.

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a

  Besluit

  De data zijn gedeeld met de wijkraad. De inhoudelijke afstemming volgt. Hannagnes zal Sigrid benaderen om ook een schoonmaakactie mee te nemen gedurende deze dagen.

 16. 7

  Besluit

  - Bezoek wijkwethouder Kasmi voorkeur is tijdens de informele bijeenkomst van 10 september.


  - HUBS Overschie
  De doorgegeven locaties zijn nog niet definitief en volgen later in april.


  - Commissievergadering 'Wijk aan Zet ' is op donderdag 28.03


  - Er volgt een terugkoppeling vanuit de wijkraadconferentie van afgelopen 23 maart vanuit Latif, gezien hij ook in de voorbereidingen heeft gezeten namens alle wijkraden.

 17. 8
  Sluiting