Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Overschie (formeel)

dinsdag 14 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Het LAB a/d Jan Steenstraat 31-33 (t.o. Dirk v/d Broek)

Voorzitter
Jeroen van der Steen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 14 mei tot 12.00 uur per mail doorgeven via overschie@wijkraadrotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Er bestaat onduidelijkheid over de hoogte van de huidige cultuursubsidie die Herco ontvangt en eind 2024 afloopt en hierna wellicht op een andere manier berekend zal worden. In oktober start hiervan de aanbestedingsprocedure, maar de wijkraad wil nu al het signaal afgeven dat een vermindering ongewenst is.

 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3
  Inspreekrecht bewoners
 5. 3.a

  Besluit

  Rondom het Lab (parkeerplaats bij Dirk vd Broek) ligt er elke dag vol met zwerfafval. Er kwamen voorheen dagelijks (gemeentelijke) veegwagens langs, maar sinds kort niet meer. Wijkmanager zal uitzoeken of het gemeentelijke grond is en hoe de schoonmaakfrequentie mogelijk opgevoerd kan worden.

 6. 4
  Ter besluitvorming:
 7. 4.a

 8. 4.b

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  Besluit

  Indien er graag kransleggingen gelegd worden, dient dit vooraf gemeld te worden. Dit zou beter al op de uitnodiging kunnen staan. Verder veel complimenten over deze editie gehoord en ook (in ieder geval vanuit de wijkraad) richting de organisatie.

 11. 5.b

  - het bieden van ondersteuning vanuit Stadsbeheer tijdens de actie die de wijkraad op zich neemt om op een zaterdag in Q2 een zwerfvuil-opruimactie te houden in park De Buitenplaats, gezamenlijk met de buurt en de volkstuinverenigingen Blijdorp en Zestienhoven;
  - het bieden van ondersteuning vanuit Stadsbeheer bij de actie die de wijkraad op zich neemt om een bijeenkomst met containeradoptanten en zelfbeheer-contractanten te organiseren, inclusief publiekscommunicatie."

  Besluit

  --> Wijkraad verplaatst dit actiepunt graag naar zaterdag september, tijdens de wijk voor wijkactie.
  --> containeradoptanten terugkoppeling inplannen in oktober.
  Jeroen zal dit terugkoppeling richting stadsbeheer.

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a
  Bewonersinitiatieven
 14. 7

  - Zomervakanties data wijkraadsleden

  Besluit

  - Er is sinds Koningsdag een toename van overlast gevende hangjongeren rondom de Blijvenburgstraat, welk signaal ook bij de politie is terechtgekomen en hoog is opgenomen. Dit is meegenomen in het veiligheidsoverleg, een terugkoppeling volgt vanuit de wijkmanager na overleg met o.a. directie veiligheid en de politie.
  - De planning is nu dat er eind van dit jaar een start gemaakt kan worden met de nieuwbouw aan de Oost-Sideringe.
  - De wijkwethouder komt op dinsdag 10 september bij de wijkraad tijdens een informele bijeenkomst.
  - Er is nog geen informatiebijeenkomst gepland voor de opvang aan de Volkelstraat, wat door wethouder Buijt is geïnitieerd.
  - Er zijn 2 wijkraadsleden die aan willen sluiten bij de parkeertellingsmogelijkheden rondom RTHA, dit zijn Roelant en Jeroen. Arjan zal deze uitnodiging inplannen via teams.

 15. 8
  Sluiting