Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek (formeel)

inclusief livestream

dinsdag 21 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Miniworld Rotterdam, Weena 745

Voorzitter
Edson Olf
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21-03-2023 tot 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig
  Edson Olf
  Leon Houtzager
  Sandra de Vries
  Loes Rojer

  Afwezig
  Fien van den Assem
  Renske Wienen
  Marco Kole

 2. 2

  Besluit

  Beide offertes staan ter besluitvorming ipv ter bespreking.

 3. 3

  Besluit

  Bewoner wil bij groen toevoegen dat water heel belangrijk is. Veel groenprojecten nog met chemisch bespoten planten. Anders alsnog schade voor dieren en planten.

  Wordt in ieder geval op de lijst gezet voor het nieuwe jaaractieplan.

 4. 4
  Ter bespreking:
 5. 4.a

  - Het Wijkplan wordt besproken en aan de wijk gepresenteerd. Dit bestaat uit een wijkmissie en jaaracties voor 2023
  - Participatieafspraken op Stedelijke Opgaven voor in het te ondertekenen wijkakkoord worden besproken.

  Bijgevoegd ook het ambtelijk advies over het wijkplan.

  Besluit

  Het concept wijkplan wordt gepresenteerd en de wijkraadsleden doen hun bijdrage.

  Naar aanleiding van de insprekers worden paar kleine tekstvoorstellen voorbereid.

 6. 4.b

  De wijkraad bespreekt de doorontwikkeling van 010home.nl

  Besluit

  De wijkraad besluit positief over het vervolg van het communityplatform en de bijhorende offerte.
  Dit is de laatste ronde. Er is vooruitgewerkt en met deze offerte kan het platform afgemaakt worden.

 7. 4.c

  op 30 mei organiseert de wijkraad samen met de medewerkers in de wijk een bijeenomst in theater Rotterdam. Om bewoners te inspireren en informeren over alle mogelijkheden om bewonersinitiatieven op te zetten in het centrum.

  Besluit

  Er wordt volgens de wijkraad te weinig gebruik gemaakt van het budget bewonersinitiatieven. Willen bewoners inspireren om er beter gebruik van te maken. Inspiratieavond organiseren.
  De wijkraad is akkoord met de offerte.

 8. 4.d

  Besluit

  De voorzitter geeft aan zijn rol neer te willen leggen. Wordt aangehouden tot volgende vergadering.

  Geeft ook tijd om te checken of er interne kandidaten zijn. Mogelijk op zoek naar een neutrale voorzitter.

 9. 5
  Ter informatie:
 10. 5.a

 11. 6
  Ter besluitvorming:
 12. 6.a

 13. 6.b

  - Het concept Wijkplan wordt vastgesteld. En via een brief aangeboden aan het college voor verdere beoordeling en besluitvorming.
  - Participatieafspraken op Stedelijke Opgaven voor in het wijkakkoord worden vastgelegd en per brief aangeboden aan de wethouder.

  Besluit

  Concept wijkmissie
  Concept jaaractieplan
  Plus aanbiedingsbrieven wijkplan, participatieafspraken en visie maritiem district op ooghoogte zijn vastgesteld. En worden verstuurd.

 14. 7
  Rondvraag
 15. 8
  Sluiting