Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek (formeel)

dinsdag 17 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Pauluskerk (Mauritsweg 20)

Voorzitter
Edson Olf
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit uiterlijk 17 januari 2023 tot 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig:
  Marco Kole
  Jospehine van den Assem
  Edson Olf
  Leon Houtzager
  Sandra de Vries
  Loes Rojer


  Afwezig:

 2. 2

  Besluit

  De nieuwe wijkraadscoƶrdinator stelt zicht voor.

  Voor wijkraadszaken te bereiken op jl.oppelaar@rotterdam.nl

 3. 3

  Besluit

  Conform vastgesteld

 4. 4

  Besluit

  Drie omwonenden van de Pauluskerk spreken in.

  Bewoners ervaren overlast van dePauluskerk. Naar eigen zeggen zijn het personen die niet meer gebruik mogen maken van nachtopvang op zuid. Zij vragen meer toezicht en handhaving,
  De wijkraad heeft begrip voor de situatie, maar kunnen niet echt toezeggingen doen. Ze gaan intern in beraad. Hiervoor kunnen de insprekers hun gegevens acherlaten.

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

 7. 5.b

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  Besluit

  De wijkraad zal zelf locaties aandragen voor de formele vergaderingen.

 10. 6.b

  Besluit

  de wijkraad deelt de conceptvisie met de ambtelijke organisatie.

 11. 6.c

  Dit heeft een tweeledig doel: afspraken maken over wat er in de planning staat (en wie wat doet en wie er is-voorbereiding) en ten tweede de lijst aanvullen met nieuwe opgaven op basis van ontwikkelingen.

 12. 6.d

  Ter besluitvorming op 21.02.

  Besluit

  Wordt 21 februari definitief vastgesteld.

 13. 7

  Besluit

  De volgende mededelingen worden gedaan:

  21 januari schoonmaak actie bij het Achterklooster samen met Leger des Heils. 200 bewoners.
  Idee is om een avond te organiseren voor bewonersinitiatieven. In eigen taal. S
  27 januari is het donkere dagen offensief.
  Een wijkraadslid gaat inspreken over Horeca in raadscommissie.
  Op 13 februari is er een gespreksavond in huis van de wijk de KIP over een onderzoek naar stemgedrag.

 14. 8
  Rondvraag
 15. 9
  Sluiting