Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek (formeel)

met live uitzending

dinsdag 16 mei 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Industriegebouw, Goudesesingel 66, 5e verdieping

Voorzitter
Edson Olf
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 16 mei 2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Besluit

  Twee insprekers.
  Bewoner over overlast van horeca en motorverkeer op de Meent.
  Bewoner over nieuwe inrichting fietsenstalling Boomgaardsstraat.

  De wijkraad zal het thema bereikbaarheid agenderen voor een volgende vergadering

 4. 4
  Ter bespreking:
 5. 4.a

  Aanwezig is de manager van het programma digitale stad van de gemeente Rotterdam.

  Samen met hem willen we kijken welke acties uit het Jaar Actie Plan we mogelijk samen met hem op participatieve wijze kunnen verwezenlijken, als pilots voor de digitale omgeving die zij bouwen.

  We bespreken dan mogelijkheden voor samenwerking in de komende jaren op basis van het JaarActiePlan dat er nu ligt. We horen daarbij ook graag gedachten van de bewoners op de mogelijkheden hiervoor

  Besluit

  Presentatie over het programma digitale stad en in het bijzonder een ontwerptool.
  Wijkraad wil bepalen waar de tool voor digitaal ontwerpen in te zetten en wat dan precies kan.  Sandra en Edson pakken verdere uitwerking op.

 6. 4.b

  Besluit

  Centrale vraag tijdens de bespreking. Willen wij op basis van de reactie van de wethouder een nieuw advies willen maken of vragen willen stellen?


  Twijfel over bewoners als mede oorzaak van het afvalprobleem zoals de wethouder stelt.  Leon pakt vervolg op. En om een advies op te stellen voor de wijkraad.

  Suggesties:
  Sensor voor de blokkade.
  Rolcontainers.
  Ondernemers en afval.
  Pilot perscontainers.
  Horeca afval. Afval collectief wordt genoemd. 

  Meer vuilnisbakken. Voorbeeld is te weinig aan de Groenendaal.
  Duidelijk maken van de verschillende functies in het centrum. Je kunt het niet alleen bij bewoners neerleggen.

 7. 4.c

  Besluit

  Wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering

 8. 5
  Ter besluitvorming:
 9. 5.a

  Besluit

  Wordt ook andere keer geagendeerd.


  Centrumidee is 30 mei.

 10. 5.b

 11. 6

  Besluit

  Volgende thema wordt gezelligheid. Waaronder aanleiding

 12. 7

  Datum Naam activiteit Toelichting
  22 mei Wijkschouw Oude Haven 13:30-15:00
  22 mei Bijeenkomst veilige en gezonde straten Op timmerhuis voor wijkraadsleden.
  23 mei Bijeenkomst armoede Voor wijkraad
  25 mei Ontmoetingsmogelijkheid met directie stadsbeheer Tussen 15 en 17 in Agniesebuurt
  27 mei Activiteit ism Leger des Heils
  30 mei Netwerkavond bewonersinitiatieven Theater Rotterdam. Tussen 19 en 22
  6 juni Informele vergadering met vooraf gesprek wijkorganisatie.
  20 juni Formele vergadering met RED company

  Besluit

  Beheeroverleg scheepvaartkwartier.
  3 juni pride, wijkraad is welkom
  Edson en Leon gaan naar ontmoeting directie stadsbeheer.
 13. 8
  Sluiting