Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek (formeel)

met live uitzending

dinsdag 14 november 2023

20:00 - 22:00
Locatie

CitizenM, meetingroom 5, Gelderseplein 50

Voorzitter
Loes Rojer (plv)
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 14 november 2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter bespreking:
 5. 4.a

 6. 4.c

  Er is een advies gevraag aan de wijkraad voor 11 januari over het concept bestemmingsplan havenziekenhuis zie
  Ruimtelijkeplannen.nl Wil de wijkraad advies geven en zo ja, hoe dat te organiseren?


  Centraal in het project ligt het voormalige Havenziekenhuis, wat wordt behouden en een integraal onderdeel wordt van de ontwikkeling. Dit historische gebouw wordt getransformeerd en biedt ruimtes met riante vrije hoogtes. Op het dak wordt een publiek dakterras met paviljoen gemaakt, een 'stadsbalkon' met uitzicht over zowel de Nieuwe Maas als de binnenstad. Ten behoeve van de aansluiting op de omliggende bebouwing is gekozen voor verschillende bouwhoogtes waarbij de toren aan de zijde van Oostmolenwerf het hoogste wordt. De torens krijgen respectievelijk een hoogte van maximaal 73 en 113 meter(exclusief technische installaties en ondergeschikte bouwdelen). Het deel daartussenin krijgt een hoogte van maximaal 30 meter. De plint krijgt een hoogte van maximaal 23 meter. De beoogde ontwikkeling bestaat uit het realiseren van minimaal 450 tot maximaal 500 woningen. In ieder geval behoort (conform de vastgestelde NvU) minimaal 30 % van het aantal woningen tot het middensegment en is ook minimaal 30% van het aantal woningen groter dan 85 m2. Daarnaast wordt voorzien in maatschappelijke en zorggerelateerde functies, horeca, kantoren, commerciële dienstverlening, buurtvoorzieningen en mogelijk ook sportvoorzieningen. In totaal gaat het om maximaal 5.000 m2 aan voorzieningen. Ook wordt voorzien in een tweelaagse parkeerkelder. Het dak van het beeldbepalend gebouw van het Havenziekenhuis wordt ingericht ten behoeve van horeca en is toegankelijk voor de inwoners van Rotterdam.


  Zie ook: Document RotterdamRaad - [23bb004213] Collegebrief over terinzage ontwerpbestemmingsplan Havenziekenhuis e.o - iBabs RIS

 7. 5
  Ter informatie:
 8. 5.a

  23-1462 Alone, Together; Exploring Alienation. € 3.300 03-10-2023 Cool € 2.500
  23-1482 Halloween € 2.500 04-10-2023 Cool € 2.500
  23-1483 Kerstfeest € 2.500 04-10-2023 Cool € 2.500
  23-1508 Seniorensport 60-plus maandag en vrijdag € 4.800 09-10-2023 Stadsdriehoek In behandeling
  23-1704 Foto expositie transformatie Cool Zuid € 2.500 09-11-2023 Cool In behandeling
 9. 6
  Ter besluitvorming:
 10. 6.a

  De wijkraad is gevraagd om te bepalen of:


  1. ze meerdere aanvraagrondes willen voor bewonersintiatieven. Dus om geld te verdelen in meerdere tijdvakken.
  2. De maximale aanvraag 10.000 of 20.000 euro is per aanvraag.

  Advies van de ambtelijke ondersteuning is geen aanvraagrondes nodig en het maximale bedrag per aanvraag op 20.000 euro vast te stellen. Dit gezien de ervaring van de afgelopen twee jaren.

 11. 7

  • Invulling borrel & wat willen we daaruit halen?
   • Welke belangrijke agendapunten volgende vergadering?
 12. 8
  Sluiting