Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hoogvliet (formeel)

woensdag 11 januari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Art Studio, Campusplein 2A

Voorzitter
Jean-Paul Andela
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11 januari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Met aanvulling van agendapunt 5e en 5 f. vastgesteld

 3. 3

  Muziekschool Choy
  Tijdelijk onderkomen 6 - 12 maanden. In Foeliestraat 16.
  Was gevestigd in oude sporthal Hoogvliet. Een aantal jaren bekend dat dit gesloopt wordt voor woningbouw.
  Vraag muziekschool: Steun van de wijkraad in het verkrijgen van een vaste locatie.
  Om muzieklessen toegankelijk te houden is een lage huur noodzakelijk


  Voorstel is in gesprek te gaan met wijkraadslid Cor van Hulst. Eerste stap.
  Een optie zijn de schoollokalen die na 15:00 uur vrijkomen.
  Vanuit het oogpunt dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om deel te nemen is de mening van de wijkraad dat de gemeente hierin zou moeten faciliteren.

 4. 4

 5. 4.a

  Besluit

  Voorstel een ongevraagd advies te schrijven met het advies om bij alle activiteiten met kinderen de eis te stellen dat de vrijwilligers een VOG overhandigen. dit moet gelden voor  alle organisaties.
  Voorstel vastgesteld.


  Nu bij Opzomermee activiteiten niet noodzakelijk. Bij regelmatige basis van activiteiten wel noodzakelijk.

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Geen school die het budget van het Rijk benut.
  Geld naar welzijn en met bewoners dit oppakken? Wordt breed gedragen.
  In de FG op de agenda.

 8. 5.b

  Geen afspraak over verlichting wat aangelegd is door de deelgemeente.
  Voorstel om dit te herstellen. Op de agenda van focusgroep Buitenruimte.

 9. 5.c

  Er zijn wat klachten over het huidige vervoer van oudere, minder mobile bewoners.
  De wijkraad gaat in gebrek met de vervoerder en zou graag een alternatief bieden.
  Wordt besproken in de focusgroep Ouderen.

 10. 5.d

  Naar aanleiding van de vraag van een bedrijf wat op zoek is naar een bedrijfspand. Concreet was de vraag of de wijkraad inzicht heeft in de beschikbaarheid van panden.
  Antwoord: Is geen onderwerp waar de Wijkraad acties in uitvoert.
  Vanaf heden filtert de WRC de vragen met dit onderwerp en geeft antwoord op hierop.

 11. 5.e

  Wordt in de Focusgroep Buitenmruimte op de agenda gezet

 12. 5.f

  Besluit

  De wijkraad stuurt een ongevraagd advies met het advies om wel de wijkraden uit te nodigen voor de komende nieuwjaarsrecepties. Cor stelt een eerste concept op.
  Dit is vastgesteld door de wijkraad

 13. 6
  Ter informatie:
 14. 6.a

  Tot april a.s. een tijdelijk proces voor de bewonersinitiatieven tussen 2500 en 20.000 euro.
  - er wordt niet meer gestemd.
  - de wijkmanager ontvangt het initiatief en doet een eerste beoordeling, en legt ter advisering voor aan de wijkraad
  - de wijkraad toets aan de kaders van het wijkakkoord en adviseert de wijkmanager
  - de wijkmanager en wijknetwerker beoordelen en besluiten
  - indien het advies van de wijkraad afwijkt van het besluit van de wijkmanager, beslist de Rayondirecteur van de gemeente.


  Werkgroep bewonersinitiatieven: Marijke Fontijn neemt deel als wijkraadslid in werkgroep BI. Marijke is geen vertegenwoordiging van de wijkraad.
  Op agenda informeel, het proces van de werkgroep op papier. Actie WRC

 15. 7

  Voortgang budget van de wijkraad op de agenda. 2 maal per jaar.