Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hoogvliet (formeel)

woensdag 1 februari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Zevensprong, Mosoelstraat 20

Voorzitter
Jean-Paul Andela
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 1 februari 202312.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.a

  Beide kandidaten zijn geïnstalleerd en zijn nu lid van de wijkraad Hoogvliet.

 3. 2

  Besluit

  Vastgesteld

 4. 3

  Geen

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

 7. 4.b

  Voorstel:
  Vanuit het budget van 70.000 euro maximaal 50.000 euro beschikbaar stellen voor het
  organiseren van de Participarade in 2023.
  De organisatoren te vragen om op korte termijn met een voorstel te komen zodat dit voorstel
  in de vergadering van 1 maart besproken kan worden en in deze vergadering hier ook verdere
  besluitvorming over kan plaats vinden

  Besluit

  Voorstel aangenomen

 8. 5

  Geen agendapunten

 9. 6
  Ter informatie:
 10. 6.a

  Besluiten

  De wijkraad gaat akkoord dat het nagekomen advies van bewonersinitiatief De Taptoe per mail wordt toegestuurd en met een 48 uurs regeling wordt beoordeeld.

  De wijkraad is akkoord met de adviezen

 11. 6.b

  Wijkraadslid Cor van Hulst geeft een toelichting over het project en het formeren van de klankbordgroep.
  Tevens doet hij een oproep aan bewoners voor deelname aan de klankbordgroep.

 12. 6.c

  Toelichting wijkmanager. Op 15 februari a.s. vindt er een bewonersavond plaats waar het concept Wijkakkoord wordt gepresenteerd en waar gelegenheid is voor de bewoner van Hoogvliet in gesprek te gaan over de inhoud.
  Flyers zijn uitgedeeld en de informatie wordt via de gebruikelijke kanalen gedeeld, o.a. via Mijn Rotterdam.nl, en de Facebook pagina's van Wijkraad Hoogvliet en Gebied Hoogvliet.

 13. 6.d

  Wijkraadslid Patricia Keijzer deelt informatie. Vanaf maart t/m mei a.s. is de wijkraad 2x per maand op de dinsdagavond aanwezig in de Wijkhub (Stadswinkel). Alle Hoogvlieters zijn welkom om met de aanwezige leden in gesprek te gaan.
  De exacte aanvangstijd zal nog gecommuniceerd worden. Vermoedelijk tussen 18:00 en 20:00 uur.
  De bezetting is bijna rond. In de eerstvolgende Focusgroep bijeenkomst Communicatie en Participatie wordt afgestemd hoe de bewoners van Hoogvliet hierover worden geïnformeerd.

 14. 7

  Geen

 15. 8
  Sluiting