Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hoogvliet (formeel)

dinsdag 10 oktober 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Aanbouw, Achterweg 12

Voorzitter
Patricia Keijzer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10 oktober 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.a
  Uitreiking onderscheiding Hoogvlieter van het jaar en Hoogvlietse Organisatie
 3. 2

  Extra agendapunt 6e: aanleg glasvezel Tussenwater
  Agendapunt MER  kan er af.

  Besluit

  Vastgesteld

 4. 3
  Inspreekrecht bewoners
 5. 3.a

  De gemeente heeft de NAW gegevens en handtekeningen van aanvragers van een bewonersinitiatief 3 weken online gezet.
  Bewoner heeft daar nog wat vragen over.


  Antwoord wijkraad: De wijkraad betreurt dat dit zo is verlopen. Heel vervelendz. De wijkraad heeft vernomen dat de betrokkenen een bericht met excuses van de gemeente hebben ontvangen.. De administratieve fout van de gemeente was een menselijke fout. De wijkraad kan en gaat hier verder niets mee doen, maar blijven zelf ook scherp op dit onderwerp.’

 6. 4

 7. 4.a

  Opmerking over het maaibeleid is niet opgenomen. Wordt gechecked.

  Besluit

  Behoudens de opmerking over het maaibeleid wordt de besluitenlijst vastgesteld.

 8. 4.b

  Brief (addendum) aan college wordt aangepast door Cor en Marijke

  Besluit

  De wijkraad heeft zich laten informeren en kennisgenomen van de 8 maandsrapportage

 9. 4.C

  De uiterste datum waarop het gevraagd advies moet worden ingestuurd is verlengd tot 7 september.
  De wijkraad heeft dit gevraagd advies vastgesteld in haar vergadering van 2 augustus en dit advies reeds verzonden.
  De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo eenieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad daadwerkelijk besloten heeft. Dit omdat de bijlage nog niet gepubliceerd was bij de vorige vergadering van 2 augustus jl.

  Besluit

  Vastgesteld

 10. 4.d

  Het voorstel is om op andere locaties te vergaderen.


  Wordt in het agendaoverleg besproken.

  Besluit

  Vergaderdata worden vastgesteld

 11. 5
  Ter bespreking:
 12. 5.a

  Niet besproken

 13. 6
  Ter informatie:
 14. 6.a

  Per 1 oktober 2023 heeft de wijkraad het mandaat in de beoordeling van de bewonersinitiatieven gekregen. Samen met de wijkmanager en wijknetwerkers zijn hierover procesafspraken gemaakt.

 15. 6.b

  De initiatiefnemers willen net als vorig jaar weer een kerstrommelmarkt organiseren, deze keer op de Binnenban/Rijkeeplein. Het gaat om 2e hands en hobby spullen, denk aan kerststukjes en zelfgemaakte kaarsen. De bewoners met een kraam kunnen zo een extraatje verdienen, erg welkom in de decembermaand.
  Er worden kinderactiviteiten georganiseerd, zoals schminken en glitter tattoos. Er zijn wandelende figuren zoals kerstengel, wandelende kerstboom en The Grinch.
  Het is de bedoeling dat er 40 kramen komen, bewoners uit Hoogvliet kunnen zich inschrijven voor een kraam om hier hun spullen te verkopen.
  De vrijwilligers bouwen zelf de kramen op en af en hangen kerstlichtjes op.
  Het initiatief kan de sociale cohesie bevorderen en een laagdrempelig uitje zijn voor gezinnen in de kerstperiode.


  Er wordt samenwerking gezocht met de ondernemers van de Binnenban en welzijnspartij DOCK.


  Het aanvragen van een vergunning is met de initiatiefnemers besproken. Hierna is de begroting aangepast, aangezien dit bedrag in eerste instantie niet was opgevoerd in de begroti


  Begroting is duidelijk en overzichtelijk. Er zijn offertes ingediend voor de kramen, stoelen en dixie.
  Voor de vrijwilligers (15) is er een kleine lunch begroot voor € 150,-
  Er worden 4 kerstfiguren ingehuurd voor € 200,-.


  Het initiatief sluit aan bij doelen uit het wijkakkoord:
  - versterken Hoogvliet gevoel


  Het voorstel is om het initiatief toe te kennen voor het aangevraagde bedrag € 2808,-

  Besluit

  Akkoord

 16. 6.c

  Voorstel van Cor is om de uitvoerder van de MER een presentatie te laten geven.

 17. 6.d

  Enkele ideen zijn reeds opgenomen in het jaaractieplan 2023. De overige kunnen als input dienen voor het Jaaractieplan 2024.

 18. 6.e

  De aanleg van glasvezel in de wijk Tussenwater geeft een aantal klachten. Zoals slechte communicatie, geen afzettingen, ongeoorloofd graven in privé-tuinen.
  Enkele wijkraadsleden ervaren In andere wijken geen klachten.
  Er zijn meerdere aannemers aan het werk. Op de webtite Glasvezel | Rotterdam.nl kan men informatie vinden.
  Bij aanhoudende klachten kan de wijkraad in actie komen.

 19. 7

  De wijkraad is gevraagd om in gesprek te gaan over het idee "Stem voor succes". Er is een plan gedeeld om jongeren in beweging te krijgen om 22 november te gaan stemmen voor de tweede kamer. Door middel van sport en spel wil men met deze jongeren in gesprek hierover.
  De wijkraad verdiept zich nader in het plan en stuurt eventuele vragen binnen 48 uur vanaf deze bijeenkomst naar de wijkraadcöordinator. Deze zal een afspraak maken met de initiatiefnemen.


  Er is een oproep uitgestuurd om je aan te melden als vrijwilliger voor de verkiezingen op 22 en 23 november a.s. als stembureaulid of teller. In principe kan iedereen zich aanmelden. Verkiezingen | Rotterdam.nl

 20. 8
  Sluiting