Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Crooswijk (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Crooswijk

dinsdag 13 februari 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Nivon, Dirk Smitsstraat 76, grote zaal begane grond

Voorzitter
M. v.d. Waal (plv.voorzitter)
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13-2-2024 12.00 uur per mail doorgeven via ror.cobben@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Conform

 3. 3

 4. 4

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van de wijk en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld.

  Besluit

  Conform

 5. 5

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de wijkraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige wijkraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de wijkraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd - dit zijn hamerstukken.

 6. 5.a

  De wijkraad stelt tijdens dit agendapunt het overzicht van de genomen besluiten tijdens de vorige formele bijeenkomst vast.

  Besluit

  Conform

 7. 5.b

  De wijkraad stemt tijdens dit agendapunt over de binnengekomen bewonersinitiatieven boven de €2500.

  Besluit

  Geen nieuwe aanvragen

 8. 5.c

  Besluit

  4 stemmen voor R. Blad
  1 stem voor R. Buitelaar
  1 blanco stem

 9. 5.d

  Besluit

  Wijkverslag voorwoord wordt nog geschreven door Marije.

 10. 6

  Dit onderdeel van de agenda bevat punten waar de wijkraad over in gesprek wil of uitgebreider op in wil gaan.

 11. 6.a

  Besluit

  Conform
  26 februari een schouw, wat zijn quick wins?

 12. 7

  Dit onderdeel bevat agendapunten die maar kort worden benoemd tijdens de bijeenkomst of die op de agenda staan zodat inwoners van de wijk en andere belanghebbenden deze zelf kunnen bekijken.

 13. 7.a

  De wijkraad Crooswijk besluit niet zelf over bewonersinitiatieven tot en met €2500, maar heeft dit mandaat aan de wijkmanager gegeven. Daarom staan aanvragen voor bewonersinitiatieven tot en met €2500 niet ter besluitvorming op de agenda. Bij dit agendapunt vindt u een overzicht van de goedgekeurde bewonersinitiatieven tot en met €2500 van de afgelopen maand.

  Besluit

  Conform

 14. 7.b

  Een overzicht van alle uitgestuurde wijkraadsadviezen is te vinden op: Wijkraadadviezen RotterdamRaad - iBabs RIS
  Reacties op de adviezen van de wijkraad Crooswijk die in de afgelopen maand zijn binnengekomen worden bijgevoegd bij dit agendapunt.

 15. 8

  Besluit

  Conform

 16. 9

  Wilt u de wijkraad Crooswijk ook volgen buiten de bijeenkomsten om?
  ► Ga naar het Facebook profiel van Wijkraad Crooswijk
  ► Ga naar het Instagram profiel van Wijkraad Crooswijk
  Of ga voor meer informatie naar Crooswijk | Rotterdam.nl