Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Crooswijk (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Crooswijk

dinsdag 21 mei 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk De Nieuwe Branding, Isaac Hubertstraat

Voorzitter
Rick Blad
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21-5-2024 12.00 uur per mail doorgeven via ror.cobben@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Conform

 3. 3

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van de wijk en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld.

  Besluit

  Conform

 4. 4

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de wijkraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige wijkraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de wijkraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd - dit zijn hamerstukken.

 5. 4.a

  De wijkraad stelt tijdens dit agendapunt het overzicht van de genomen besluiten tijdens de vorige formele bijeenkomst vast.

  Besluit

  Conform

 6. 4.b

  Accordering bewonersinitiatief Kampeerkids

  Besluit

  Conform vastgesteld.

 7. 5

  Dit onderdeel bevat agendapunten die maar kort worden benoemd tijdens de bijeenkomst of die op de agenda staan zodat inwoners van de wijk en andere belanghebbenden deze zelf kunnen bekijken.

 8. 6.a

  De wijkraad Crooswijk besluit niet zelf over bewonersinitiatieven tot en met €2500, maar heeft dit mandaat aan de wijkmanager gegeven. Daarom staan aanvragen voor bewonersinitiatieven tot en met €2500 niet ter besluitvorming op de agenda. Bij dit agendapunt vindt u een overzicht van de goedgekeurde bewonersinitiatieven tot en met €2500 van de afgelopen maand.

  Besluit

  Conform

 9. 6.b

  Een overzicht van alle uitgestuurde wijkraadsadviezen is te vinden op: Wijkraadadviezen RotterdamRaad - iBabs RIS
  Reacties op de adviezen van de wijkraad Crooswijk die in de afgelopen maand zijn binnengekomen worden bijgevoegd bij dit agendapunt.

  Besluit

  Conform

 10. 7

  Dit onderdeel van de agenda bevat punten waar de wijkraad over in gesprek wil of uitgebreider op in wil gaan.

 11. 7.a

  Beste collega’s,


  Graag ontvangen we jullie inbreng bij het kiezen van nieuwe locaties voor vervoershubs (voor deelvervoer).


  In de bijlage vinden jullie hiervoor de gebiedsanalyse vervoershubs voor Kralingen Crooswijk. Aan de hand hiervan vragen we jullie feedback in het reactieformulier: Welke locaties ontbreken nog? Welke locaties hebben prioriteit? Zijn er bestaande locaties die aangepast moeten worden? Wat wil je verder nog meegeven?


  Graag ontvangen we uiterlijk vrijdag 24 mei jullie reacties:

  1. Lees de bijgevoegde gebiedsanalyse door (15 min)
  2. Vul het reactieformulier in (15-30min)


  PS1 om deze mail kort en bondig te houden vind je de rest van de informatie in H1 van de bijlage ( Inleiding; Team; Veelgestelde vragen; Proces & Tijdlijn; Betrokken stakeholders)
  PS2 de landschappers en verkeerskundig ontwerpers hoeven in dit stadium nog geen reactie te geven. Wij nemen binnenkort met jullie contact op voor de vervolgstappen.


  Namens het team Vervoerhubs


  Met vriendelijke groet,


  Terence Felipa

  Besluit

  • Deelvervoer alleen in bepaalde gebieden neergezet kunnen worden. 
  • Bepaalde plekken doorgegeven aan de gemeente. 
  • Binnenkort terugkoppeling.
 12. 8

  Besluit

  Conform

 13. 8.9

  Programma:
  1. Presentatie door Debbie Ginter van Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam


  2. Uiteen in tafeltjes per project