Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Heijplaat (formeel)

Openbare bijeenkomst

donderdag 26 oktober 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat

Voorzitter
Jeffrey Kruis
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 25 oktober 2023 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  Op een eerder verzoek van de wijkraad van Pernis heeft Heijplaat gemeld dat onder voorbehoud van de inhoud de wijkraad van Heijplaat aansluit bij een ongevraagd advies over de Veiligheid van de Vondelingenweg.
  De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 7. 4.c

  De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  In het kader van eventueel bezwaar en beroep over de toekenning danwel afwijzing Bewonersinitiatieven dient een document ondertekend te worden om te borgen dat bij bezwaar/beroep de Juridische afdelingen van de Gemeente Rotterdam hiervoor aangezezen zijn.

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  Ter kennisname: Participatiebudget t/m september 2023 inclusief bewonersinitiatieven, representatie en communicatie

 12. 6.b

  De wijknetwerker adviseert een toekenning.
  Zij heeft een uitbereid gesprek gehad met de penningmester over dit initiatief/ begroting/ veiligheid. RDM wenst een toelichting te geven aan de wijkraad op 26 oktober 2023.

 13. 6.c

  Dit initiatief is voorafgaand aan de aanvraag met de wijknetwerker besproken. Zij staat positief hierin en adviseert een toekenning. E
  Een activiteit voor de jongeren van Heijplaat: iedereen is welkom. De begroting is realistisch en uitvoerbaar.

 14. 6.d

  Dit initiatief wordt jaarlijks gefaciliteerd via een Bewonersinitiatief.  De wijknetwerker adviseert een toekenning

 15. 6.e

  Wil de wijkraad met mensen van de Ombudsman samen op pad gaan met de ombulance in de wijk, zoals geïntroduceerd door Marianne van der Anker (Ombudsman)? Zo ja, welke data gaat de voorkeur naar uit?


  “Eerste hulp bij bureaucratische ongevallen”, vertelt Marianne van den Anker over de Ombulance. “Dus we komen gewoon op pad. Luisteren in de wijk naar waar mensen mee zitten.”
  De bus heeft verschillende voordelen, zo legt de Ombudsman uit: “Sommige mensen zijn slecht ter been. Dan kunnen we langskomen bij mensen. Het is ook een plek waar we spreekuur kunnen houden. En we zorgen dat we zichtbaar zijn.”

 16. 7
  Rondvraag
 17. 8
  Sluiting