Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Heijplaat (formeel)

Openbare bijeenkomst

donderdag 21 september 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat

Voorzitter
Jeffrey Kuis
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 september 2023 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

 7. 4.c

 8. 4.d

  Er wordt een beslissing gevraagd of de wijkraad zelf alle bewonersinitiatieven wil goedkeuren of dat men initiatieven tot 2500 euro wil mandateren aan de wijkmanager.
  Wil de wijkraad een aantal subsidierondes vast stellen of niet?
  Daarnaast dient er een maximaal subsidiebedrag per initiatief vastgesteld te worden namelijk op 10.000 euro of op 20.000 euro per aanvraag.

 9. 4.e

  De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.


  Dit advies is op initiatief van Katendrecht Wilhelminapier opgesteld samen metonder andere Heijplaat.

 10. 4.f

  De reactie van de wijkraad is reeds verzonden aan het gemeentebestuur, want de tijd was te kort om de reactie tijdig in een openbare vergadering te kunnen bespreken. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft

 11. 5
  Ter bespreking:
 12. 5.a

  Bijgaand de 8 maandrapportage van het jaaractieplan 2023 (onderdeel van het wijkakkoord).
  Bij het kopje “voortgang toelichting” is aangegeven wat de stand van zaken is. Na de bespreking door de wijkraad zal deze worden vastgesteld, door het WijkMT.

 13. 5.b

  Net als dit jaar, zal voor 2024 ook een Jaar Actie Plan (JAP 2024) worden opgesteld. Aan veel acties die dit jaar worden uitgevoerd, zal ook volgend jaar worden gewerkt. Bij het kopje “voortgang toelichting” van de 8 maanrapportage is aangegeven welke acties voor volgend jaar in het JAP 2024 worden opgenomen. Graag deze acties bespreken.
  De verdere uitwerking van het jap2024 vindt de aankomende maanden plaats. Het JAP 2024 zal in concept worden geagendeerd voor de vergadering van donderdag 23 november.

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a

  Participatiebudget: Bewonersinitiatieven, Representatie en communicatie t/m augustus

 16. 7
  Rondvraag
 17. 8
  Sluiting