Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Heijplaat (formeel)

Openbare bijeenkomst

donderdag 14 december 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat

Voorzitter
Jeffrey Kruis
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13 december 2023 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  De wijkraad heeft eerder besloten dit ongevraagd advies mee te ondertekenen en dit advies is reeds verzonden aan het gemeentebestuur. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a
  Conceptbrief Vliegenoverlast (wordt nog toegevoegd)
 9. 5.b
  Stand van zaken Watertaxi
 10. 5.c
  Terugkoppeling uit bijeenkomst 27 november Kleine Kernen Aanpak
 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a
  Bewonersinitiatieven
 13. 7
  Rondvraag
 14. 8
  Sluiting