Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Heijplaat (formeel)

Openbare bijeenkomst

donderdag 20 april 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat

Voorzitter
Jeffrey Kruis
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 19 april 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Na deze bijeenkomst zal de wijkraad in beslotenheid verder vergaderen.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld

 3. 3

  Bewoner: betreft het steeds afwijzen door de gemeente van het kappen van een dennenboom/spar in de tuin van de buren..
  De bewoners ondervinden hinder en overlast.
  Woonbron heeft al een kapvergunning aangevraagd zegt meneer.
  Woonbron geeft toestemming.
  Door de grote van de boom moet deze door een deskundige gekapt worden.
  De bewoner levert stukken aan
  De wijkraad: na het ontvangen van de stukken wordt navraag gedaan via wijkmanager bij Stadsbeheer.


  Bewoner:
  1. Wat is de stand van zaken voor wat betreft het energieneutraal maken?
  WR heeft contact met Woonbron over dit onderwerp. De zonnepanelen zijn op dit moment niet leverbaar.
  2. Wat kunnen de bedrijven terugdoen aan de bewoners van Heijplaat. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op de daken en de bewoners daar van meeprofiteren.
  WR: de meeste panden zijn eigendom van het Havenbedrijf. Dit is iets tussen de bedrijven en het Havenbedrijf.. De wijkraad gaat het meenemen in de gesprekken met het Havenbedrijf.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter informatie:
 7. 5.a

  Er zijn vier data vastgelegd voor overleg.
  Interesse van nieuwe leden wordt uitgevoerd.

 8. 5.b

  Vorige week is de school voor de korte termijn gered met de personeelsbezetting.
  Het is nu monitoren of het de komende jaren goed blijft gaan.
  Er is een brief aan de wijkraad gestuurd met een vraag of de wijkraad kan helpen met het verkrijgen van een woning.
  De brief wordt gescand en bij Woonbron en wijknetwerker neergelegd.

 9. 5.c

  Waar is een overzicht van alle evenementen en de kosten hiervan?
  Vraag aan de wijkmanager.

 10. 6

  De wijkraad heeft een oud uitvoeringsrapport van Heijplaat ontvangen. Wat kan de wijk met het rapport?
  Een aantal zaken zijn al uitgevoerd. Achtergrond die nuttig in de toekomst. Komt overeen met het wijkakkoord.


  Kleine kernen:
  de speerpunten zijn aangescherpt. Het programma wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
  Inspraak gemeenteraad door bewoners is het moment een duidelijk signaal af te geven.
  Na de zomer conferentie voorzieningen in de kleine kernen voor alle wijkraadsleden.
  En discussie over het niveau.

 11. 7
  Sluiting