Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Heijplaat (formeel)

Openbare bijeenkomst

donderdag 23 november 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat

Voorzitter
Jeffrey Kruis
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 22 november 2023 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  De volgende agendapunten worden toegevoegd:
  5a. Ruimte Baptistenkerk
  5b. Padelbaan bij haven RDM werf
  5c. Vergunningverlening Windturbine RDM werf

 3. 3

  Een bewoner vraagt wanneer bekend gemaakt wordt wanneer de tekeningen van het Voor Ontwerp Oude Dorp ter inzage worden gelegd. Naar verwachting is dat in januari 2024.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de notulen licht de Wijkraadcoördinator enkele zaken toe.


  M.b.t. het feitelijk draagvermogen van de brug op de Scheepsbouwweg heeft het havenbedrijf aangegeven dat de brug voldoende draagvermogen heeft voor het dragen van de belastingen uit het frequent berijden door (lijn)bussen.

 6. 4.b

  De wijkraad is blij met enkele toevoegingen, zoals visie Zuidpunt maken.
  Het JaarActiePlan wordt ongewijzigd vastgesteld.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  De Baptistenkerk zocht een andere ruimte dan Huiskamer 2.0. Per januari hebben ze in Rijnhaven een nieuwe plek gevonden.

 9. 5.b

  Een tijdelijke padelbaan drijft in de RDM haven. De Heijplaters kunnen er gratis gebruik van maken. Na 2023 zou er een einde komen aan dit initiatief wegens een tekort aan inkomsten. De Hogeschool draagt de meeste kosten, maar komt voor 2024 10.000 euro tekort. De wijkraad is verheugd dat dit bedrag uit de Kleine Kernen Aanpak beschikbaar kan worden gesteld.
  Graag ziet de wijkraad volgend jaar tijdig een evaluatie om dan te bezien hoe op langere termijn dit initiatief voortgezet kan worden.

 10. 5.c

  De wijkraad is ontevreden met de beantwoording van de vragen die de wijkraad gesteld heeft. Men ziet niet in wat het dorp hier wijzer van wordt.


  Men wil op hele korte termijn een teams-meeting, zodat alle vragen die de wijkraad heeft beantwoord kunnen worden. Dit om een gedegen Ongevraagd Advies aan het college te geven, voordat de termijn om bezwaar in te dienen tegen de vergunningverlening verloopt.


  Grootste bezwaar is dat de zaken vermeld in het Gevraagde Advies Ruimtelijk Kader Levendige Rivieroevers zo dreigen te sneuvelen en dat zijn nu juist zaken waarvan de hele wijk profiteert.

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  De directeur van Kinderopvang 123 geeft een toelichting op de plannen voor de vestiging van Kinderopvang op Heijplaat.
  Ook de directeur van de basisschool is aanwezig om nadere toelichting te geven.


  Men is bezig te bekijken of de huidige kantoorruimte aan de Victorieuxstraat ingericht kan worden voor de kinderopvang van 0-2 jarigen. Dan kunnen de overige kinderen opgevangen worden in de huidige locatie in de basisschool. De verhuurder is akkoord, maar voor de benodigde groenstrook is medewerking vereist van de gemeente Rotterdam.
  Dit alternatief is nodig, zodat de kinderen behouden kunnen worden voor doorstroming naar de basisschool in de wijk. 


  Men gaat een voorlichtingsbijeenkomst houden voor de bewoners van de Victorieuxstraat.


  De wijkraad staat positief ten aanzien van dit initiatief, omdat er grote behoefte aan is.

 13. 6.b

  Ter kennisname: participatiebudget t/m oktober 2023 inclusief bewonersinitiatieven, representatie en communicatie


  Ter aanvulling: Als de wijkraad een Bewoners Initiatief afkeurt, dient daarvoor een schriftelijke motivatie opgesteld te worden.


  De wijkhub zou voor het einde van het jaar gerealiseerd moeten zijn. Maar door wisselingen van de wacht bij Woonbron wordt dit een uitdaging. Daarnaast heeft de wijkraad zorgen over de personele bezetting van de wijkhub.

 14. 6.c

  De toekenning door de wijkraad met betrekking tot dit Initiatief is reeds verzonden naar de aanvrager. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 15. 6.d

  De wijknetwerker adviseert een toekenning.
  De wijkraad is unaniem akkoord.

 16. 7

  Bij de sporthal zijn de straten bijna klaar. Echter een bepaalde route in de Coridastraat voor mensen met een rollator e.d. eindigt in een plantsoentje. Men zal dit in de Themagroep SB bespreken.

 17. 8
  Sluiting