Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 29 september 2022

19:30 - 21:30

Locatie
Huis van de Wijk Menanderstraat
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 29 september 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. - de heer van Kooten is vanaf nu vaste stamgast

 2. Jerry Lussenburg heeft in een voorgaande vergadering zijn zorgen geuit over de overlast van Antes bewoners in de Hippiashof. Naar aanleiding hier is besloten om aandacht te besteden aan overlast van mensen die wonen in voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen in relatie met het nieuwe convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen (zie bijlage)

 3. Er zijn zorgen van bewoners over het bestuur van de speeltuinen. Cary Lindeborg licht de zorgen toe. Wat zijn mogelijke vervolgacties van de wijkraad?

 4. De wijkraad heeft geschokt gereageerd op het jongetje dat flauwviel omdat het gezin geen eten had gegeten de afgelopen 3 dagen. De wijkraad wil het armoede vraagstuk agenderen maar het liefst ook met acties aandacht voor vragen. Aanvullend heeft Henk Sterkman een notitie geschreven over het armoedevraagstuk .

 5. zie eerder verstuurde mail van wm Han van Dam over de grote initiatieven. Ieder kon per persoon reageren.
  Wanneer er geen vragen zijn, hoeft dit niet besproken te worden

 6. uitnodigingen:
  - 4 oktober, stadsbeheer, wie gaat?
  - 6 oktober, MIRt verkenning, 17.30-19.30 (daarna is wijkraad formeel)

  agenderen volgende week:
  evenementenbeleid (gevraagd advies van gemeenteraad, beleidsveld cultuur)

  terugkoppelingen:
  er zijn verschillende mensen naar afspraken geweest met gemeente en extern. Welke terugkoppelingen zijn er?