Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 29 september 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Huis van de Wijk Menanderstraat

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 29 september 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.a

  - de heer van Kooten is vanaf nu vaste stamgast

  Besluit

  - er worden geen vaste stamgasten gemeld. Op formele vergaderingen is iedereen welkom (conform verordening)
  - wijkraad is compleet

 2. 1.b

  Besluit

  - de heer H. Sterkman is geïnstalleerd als wijkraadslid Lombardijen

 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3
  Inspreekrecht bewoners - geen insprekers gemeld
 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Jerry Lussenburg heeft in een voorgaande vergadering zijn zorgen geuit over de overlast van Antes bewoners in de Hippiashof. Naar aanleiding hier is besloten om aandacht te besteden aan overlast van mensen die wonen in voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen in relatie met het nieuwe convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen (zie bijlage)

  Besluit

  - Jerry laat zich informeren door beheercommissie Hippaeshof over overlast, beheermaatregelen
  - wijkraad parkeert het onderwerp voorlopig

 9. 5.b

  Er zijn zorgen van bewoners over het bestuur van de speeltuinen. Cary Lindeborg licht de zorgen toe. Wat zijn mogelijke vervolgacties van de wijkraad?

  Besluit

  - het bestuur van Stichting Kidz wordt uitgenodigd voor een informele vergadering om de wijkraad bij te praten over stand van zaken en ook over gehoorde klachten zoals achterstallig onderhoud, slechte begeleiding vrijwilligers en matige openingstijden

 10. 5.c

  De wijkraad heeft geschokt gereageerd op het jongetje dat flauwviel omdat het gezin geen eten had gegeten de afgelopen 3 dagen. De wijkraad wil het armoede vraagstuk agenderen maar het liefst ook met acties aandacht voor vragen. Aanvullend heeft Henk Sterkman een notitie geschreven over het armoedevraagstuk .

  Besluit

  - de wijkraad meent dat de tekst van Henk Sterkman te weinig aanknopingspunten biedt voor Lombardijen en steunt in meerderheid het voorstel niet om deze in deze opzet naar het college te sturen
  - de wijkraad besluit zich verder te ori├źnteren op het onderwerp armoede en stelt de werkgroep armoede in waarin Henk, Maartje en nog een derde persoon plaatsnemen
  - scholen moeten betrokken worden
  - de leraar die boodschappen kocht, krijgt een bos bloemen
  - er moet een gesprek met SOL georganiseerd worden om te brainstormen over armoedebestrijding
  - nav de collegebrief over energie armoede besluit wijkraad unaniem om college een ongevraagd advies te sturen om hierin door te pakken ook voor Lombardijen. Albert schrijft een concept, Henk en Maartje lezen mee

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  zie eerder verstuurde mail van wm Han van Dam over de grote initiatieven. Ieder kon per persoon reageren.
  Wanneer er geen vragen zijn, hoeft dit niet besproken te worden

 13. 7

  uitnodigingen:
  - 4 oktober, stadsbeheer, wie gaat?
  - 6 oktober, MIRt verkenning, 17.30-19.30 (daarna is wijkraad formeel)
  agenderen volgende week:
  evenementenbeleid (gevraagd advies van gemeenteraad, beleidsveld cultuur)


  terugkoppelingen:
  er zijn verschillende mensen naar afspraken geweest met gemeente en extern. Welke terugkoppelingen zijn er?

 14. 8
  Sluiting