Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 1 december 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Wijkhub Lombardijen, Dantestraat

Voorzitter
Cary Lindeborg
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 1 december 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  - orsine afwezig (mk)
  - Henk wil afspraak met Havensteder oa over servicekosten en zonnepanelen (is inmiddels gebeurd)

 2. 2

  Besluit

  - agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners - nog geen insprekers gemeld
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  - correctie: 31 november moet 30 november zijn
  - advies aan Chantal Zeegers wordt tot nadere orde nog niet verstuurd
  - brief over behandeling wijkraad in commissie over Van Leeuwen wordt niet verstuurd, in plaats daarvan wordt vz Ellen Verkoelen uitgenodigd

 6. 4.b

  Dit is de opbrengst voor het jaaractieplan van het wijkakkoord. Op basis hiervan gaan de clusters uitwerken wat de plannen kosten. Wat niet gedekt is, wordt aan het college voorgelegd in de voorjaarsretraite.
  Het totale wijkakkoord wordt ter bespreking voorgelegd op de formele vergadering in december.

  Besluit

  - afspraken met andere partijen moet de wijkraad zelf gaan maken in 2023
  - parkeren wordt belegd in onderdeel stedelijke opgaven
  - 2.3.1 aanvullen met ruimte voor jongeren
  - voorstellen dat Pascal middelen krijgt voor vervangend gebouw
  - 5.3.1 aanvullend met: toegestande grootte voertuigen
  - 4.3.1 met aandacht voor Spinozapark
  - 4.3.3 buurtpreventie ondersteunen
  Han voert deze wijzigingen door

 7. 4.c

  NB: let even op 4 mei
  NB: wil wijkraad een zomerreces?
  NB: op dit moment staat overal wijkhub bij maar bedoeling is om locatie te vinden voor formele overleggen
  NB: in januari kan de wijkraad thema's hangen aan de

  Besluit

  - 4 mei wordt 11 mei
  - in de bouwvak geen vergaderingen

 8. 4.d

  Zie de bijlage: Henk agendeert deze tekst als ongevraagd advies richting college

  Besluit

  - de wijkraad besluit om eerst gesprek met wethouder aan te gaan.
  - de wijkraad gaat onderzoeken of er een armoedeplatform kan komen
  - het advies van Henk wordt door de wijkraad als te breed gezien en te weinig specifiek voor Lombardijen

 9. 5

  zie notitie

  Besluit

  - de wijkraad adviseert om bij bijdrage voor Sinterklaas de opdracht mee te geven dat Sinterklaas Lombardijen aandoet (NB, RB: overigens is uit navraag gebleken dat in 2022  Sinterklaas inderdaad in Lombardijen is geweest)

 10. 7

  Besluit

  - er wordt een communicatie groepje ingesteld voor oa nieuwjaarsborrel met Jerry, Cary, Henk
  - voorstel voor borrel: vrijdag 13 januari van 18.00 -21. 00 uur

 11. 8
  Sluiting