Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 4 augustus 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Dantestraat 454

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 4 augustus 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedijsselmonde@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  - meedelen dat er geen (ongevraagde) adviezen onbeantwoord zijn uit vorige coalitieperiode

  Besluit

  - Maartje Swart is afwezig
  - gemeenteraadslid D66 Ingrid van Wifferen is gast

 2. 2

  Besluit

  wordt conform vastgesteld

 3. 3

  als bijlage toegevoegd: ongevraagd advies herlocatie Van Leeuwen recycle groep - behandelen na spreektijd bewoners

  Besluiten

  - de heer van Kooten heeft zich afgemeld
  de heer Bles spreekt in over Van Leeuwen

  - de wijkraad stemt unaniem in met de tekst en het versturen van het ongevraagd advies tav Van Leeuwen recycling
  - bewoners worden geïnformeerd over terugkoppelingen

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  situatie Antes wordt geagendeerd volgende formele vergadering ihkv huisvesting kwetsbare doelgroepen

 6. 5

  de analyses zijn nogmaals aan deze agendapost gehangen. In hoofdlijnen zal wijkmanager Han van Dam de wijkraad meenemen in het proces van heden tot en met het wijkakkoord.
  Er zijn verschillende planningen in omloop maar bijgaand is de meest recente die wat meer lucht geeft


  Tenslotte gaat de Veldacademie een onderzoek uitvoeren naar het DNA van de wijk. Een overzicht van hun plan is al bijlage toegevoegd. In de kern wil de veldacademie verhalen ophalen uit de wijk. De wijkraad wordt gevraagd input te leveren. Het document formulier geeft aan wat gevraagd wordt.
  Samenvattend: het zijn veel verschillende documenten, die als onderlegger dienen voor het hele traject van wijkraad naar wijkakkoord

  Besluit

  - de wijkraden kiezen voor thema gewijze participatie en hebben voorkeur voor dialogen met bewoners

 7. 6.a

  om de vergaderstructuur te verbeteren is het voorstel als volgt:
  - als wijkraadsleden een urgent onderwerp willen bespreken die ook om een actie vraagt: laat het op tijd weten zodat het geagendeerd kan worden en mensen de tijd hebben om zich te ori├źnteren.
  - bij geschillen of verschillende opvattingen worden opties voor besluiten aan de wijkraad voorgelegd en in stemming gebracht
  - het formeel genomen besluit wordt vervolgens door de secretaris verwoord

  Besluit

  - de wijkraad stemt in met het voorstel

 8. 6.b

  Er is op dit moment veel te doen over de bewonersinitiatieven.
  Begin juli is op basis van adviezen van wijkmanagers/netwerkers gewerkt aan een herziening. Daar is een voorstel uitgekomen dat in de bijlage is toegevoegd.
  In de regelgeving van de bewonersinitiatieven (de nadere regels) is opgenomen dat de wijkmanager het voorstel voor de aanpassingen doet in overleg met de wijkraad.
  Dit voorstel wordt ter advisering aan de wijkraden voorgelegd.
  Als dit nog niet is gebeurd, moet dit voor 25 augustus alsnog gebeuren.
  In een aantal wijken staat met name het budget voor de kleine initiatieven onder druk. Deze pot is leeg of bijna leeg. Hier moet goed gekeken worden of dit budget niet opgehoogd kan worden vanuit bijvoorbeeld het overschot uit een andere pot. Voor de wijken waar het budget onder druk staat, is het advies van de wijkraad extra van belang.

  Besluit

  - de wijkraad stemt in met het voorstel

 9. 7

  Besluit

  - de wijkraad steunt het voorstel om speeltuinen de volgende vergadering te agenderen

 10. 8

  Besluit

  - de tweede inwerkdag wordt 8 september

 11. 9
  Sluiting