Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 3 november 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Dantestraat 454

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 3 november 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  ingekomen selectie:
  brief bewonersavond Van Leeuwen
  brief college verruiming terrassenbeleid
  terugkoppelingen:
  cursussen?
  bijeenkomsten?

  Besluit

  - idereen is aanwezig
  - er zijn verschillende gasten aanwezig

 2. 2

  Besluit

  - agendapunt kamerbewoning wordt toegevoegd

 3. 3

  Peter Harmsen komt inspreken over vuil in de wijk en containersleutel
  Lorenzo Trimp komt inspreken over bezwaar bewoners over afsluiting parkeerzone Spinozoweg (zie bijlage - gemaild met bewoners dat na onderzoek bleek dat eerdere brief bij stadsherstel is beland)

  Besluit

  - inspreker Peter Harmsen wil ander soort container op moliereweg
  - wijkraad wil een actie om omwonenden te informeren over het opruimen van vuil
  - wijkraad vraagt om inventarisatie klachten bij 14010


  - inspreker Lorenzo Trimp over hun bezwaar tegen parkeerverbod:
  - wijkraad wil gesprek met cluster mobiliteit

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  - besluitenlijst wordt conform voorstel vastgesteld

 6. 4.b

  zie besluitenlijst 6/10.
  In bijlage: ter informatie advies van gebiedscommissie in vorige periode en voorbeeld beverwaard

  Besluit

  - Maartje maakt het concept advies over het evenementenbeleid (is inmiddels verstuurd)

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Marloe de Jong van zeewaardig is aanwezig voor een kennismaking


  voorstel voor data opzetten participatiemuur:
  15 november: 14.00-16.00: locatie Zeno/Platobuurt
  16 november: 13.00-15.30: locatie Pascal speeltuin
  17 november: 15.00-17.00: Mercatorstraat buurt


  elke locatie met minimaal 2 wijkraadsleden
  3 november: outline wijkakkoord, kennismaking zeewaardig
  17 november: outline wijkakkorord wordt voorgelegd aan wijkraad. Zonder Han van Dam
  22 november: resultaten participatiemuur worden door zeewaardig gedeeld met Han
  24 november: extra bijeenkomst, analyses zeewaardig met wijkraad (ook om later te delen met bewoners)
  week 28 november-31 november: Han en Rita voltooien concepten wijkakkoord
  1 december: concept wordt ingediend bij rayon directeur
  1 december: formele vergadering wijkraad, streefdatum voor voorleggen concept aan wijkraad (kan ook 14 december worden)

  Besluit

  - Marloe de Jong van Zeewaardig is aanwezig
  - de locaties en tijden voor de participatiemuur worden vastgesteld (15-16-17-18 nov)

 9. 5.b

  Er zijn verschillende manieren om een wijkakkoord aan te vliegen. Thematisch, zoals opgesteld door de wijkraad. Via opgaven zoals vastgesteld in wijkactieplan en/of op basis van coalitieakkoord thema's. Er is een format die onder verantwoordelijkheid van de wijkmanagers wordt ingevuld.
  Voor de wijkraad is het vooral de taak om alle opgaven te benoemen voor de komende jaren met liefst ook concrete voorstellen voor acties. Deze is vastgesteld in samenspraak met de bewoners. Het eerste wat vervolgens ambtelijk vastgesteld gaat worden is het jaarplan voor 2023: de plannen en acties voor 2023 worden in december doorgestuurd naar de clusters en doorberekend in materieel en personeelskosten.
  Bijvoorbeeld: stel dat de wijkraad budget maatjes wil om bewoners te ondersteunen , dan gaat het MO cluster deze ambitie berekenen.
  Het totaal aan plannen van alle 39 wijken wordt besproken in de voorjaarsretraite van het college.


  NB: toegevoegd is de opbrengst van de kennismakingsavond in augustus

  Besluit

  - de outlines worden geschetst
  - kamerbewoning beperken (zie opening mededeling van Jerry voor toevoegen agenda)
  - kijken of wijkraad meer kan samenwerken me particuliere initiatieven
  - koken voor de wijk
  -strippenkaart speeltuinen
  - huis vd wijk open in avonduren

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  Jerry heeft verzocht om agendering van dit agendapunt

  Besluit

  - er valt vanuit wijkraad weinig aan te doen. Vooral melden bij MeldR

 12. 6.b

  - de nieuwe werkwijze stedelijke opgaven zal ook onderdeel zijn van wijk aan zet en de wijkakkoorden. Bijgaand alvast ter informatie bijgevoegd

 13. 7

  Besluit

  - Jerry maakt een flyer met agenda wijkraad 2023
  - agenderen: afspraak met Havensteder over servicekosten en zonnepanelen
  - wijkraad gaat iets leuks doen op laatste vergadering 2023 - wordt eventueel verplaatst naar eind januari

 14. 8
  Sluiting