Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 7 juli 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Dantestraat 454

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 7 juli 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedijsselmonde@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Rand Alrajab-El Doori afwezig (mk)

 2. 2

  Besluit

  agendapunt 3b wordt toegevoegd: overlast hippiashof door verslaafden
  agenda wordt vervolgens vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  de wijkraad besluit om een ongevraagd advies te sturen aan college om opheldering te geven over de omgang met het WOB verzoek van bewoners over de komst van Van Leeuwen en correspondentie over de wijze waarop Van Leeuwen zich denkt te gaan houden aan de milieu eisen.
  Albert schrijft een concept, Simone en Jerry lezen mee

 4. 3.a

  Besluit

  Jerry licht de overlast in Hippiashof toe. Cliënten van Antes misdragen zich en veroorzaken overlast. Er is meer handhaving nodig. De wijkraad wil dit signaal serieus oppakken maar in relatie met het nieuwe convenant Huisvesting Kwetsbare doelgroepen.
  - De wijkraad besluit het onderwerp breder te agenderen in een volgende informele vergadering in relatie met het convenant en mogelijk ook input voor wijkakkoord.
  - Jerry gaat via gemeenteraad aanmanen tot acute handhaving

 5. 4

  een afvaardiging van de wijkraad is naar spoedoverleg Roseknoop geweest en naar overleg wijkraad IJsselmonde. Zij zijn min of meer met wijkraden Feijenoord en IJsselmonde overeengekomen om samen op te trekken richting de gemeente met onder meer een ongevraagd advies. De laatste versie zit in de bijlage. De wijkraad moet stemmen over dit concept advies

  Besluit

  de wijkraad besluit niet aan te haken bij het door Feijenoord opgestelde ongevraagd advies maar deel te gaan nemen in de klankbordgroep en daarin de zorgen te uiten en te pleiten voor (maatwerk) oplossingen gaande het traject en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wijkraad IJsselmonde.
  Jerry en Albert gaan deelnemen in de klankbordgroep

 6. 4.a

 7. 5

  Besluit

  werkgroep: Simone, Orsine, Maartje, Cary, Rita wordt ingesteld

 8. 6

  De wijkraad wil gaan communiceren met de wijk. Voor vanavond had ik communicatie adviseur Roderick Andrea uitgenodigd om mee te denken maar hij kan niet. Hij wil met de 3 wijkraden samen om de tafel. Maar goed, er is 10.000 euro budget voor communicatie per jaar beschikbaar gesteld en dat kan ingezet worden.
  de vraag is: hoe wil de wijkraad communiceren en met welke middelen.
  En wie gaat dat vormgeven? Zullen we bureaus uitnodigen voor een pitch als de wijkraad heeft vastgesteld wat het wil

  Besluit

  - visitekaartjes worden ontwerpen met logo van Jerry en QR code
  - er worden spreekuren voor de wijk ingesteld

 9. 7

  4 augustus is een belangrijke bijeenkomst als het gaat om hoe de wijkraad gaat werken aan het wijkakoord. Het betrekken van bewoners is hierbij cruciaal, De grote participatie samenvatting voeg ik alvast toe.  Daarnaast loopt er ook een dna onderzoek van de wijk, Wijkraadsleden worden gevraagd hieraan mee te doen. Dit wordt in de komende weken uitgewerkt

  Besluit

  aldus vastgesteld. Maartje en Simone worden later bijgepraat

 10. 8

  in de roadi zijn de informele bijeenkomsten toegevoegd vanaf eind augustus. Zijn er nog meer data die toegevoegd moeten worden? Albert wil graag de rooftop walk in de roadi hebben. Is dit ok?

  Besluit

  de rooftop walk wordt toegevoegd aan de roadie
  de kennismakingen met gemeenteraad worden toegevoegd aan de roadie

 11. 9

  Besluit

  orsine heeft wijkraad aangemeld voor burendag, maar er wordt geen besluit genomen over deelname. De werkgroep communicatie gaat kijken of dit realistisch is
  de wijkraad wordt geïnformeerd over de visie van A tot Z (van Alexander tot Zuidplein - inclusief oeververbinding) door Albert. Het voorstel is om dit onderwerp in september te agenderen

 12. 10
  Sluiting