Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bloemhof (formeel)

Formeel

woensdag 8 maart 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Klimroos, Putsebocht 183, R'dam

Voorzitter
M. van Lent
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 8-3- 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1
  Opening
 3. 2

  Besluit

  Agenda vastgesteld.

 4. 3

  George Verhaegen: Feyenoord in Actie betaald de huur voor de Kleine Villa, de kosten zijn de afgelopen jaar gestegen en er zijn huurders weggevallen. Humanitas was een samenwerkingspartner die een gedeelte van de kosten dekte, dat is nu ook weg gevallen. Op deze manier is het behouden van de Kleine Villa niet haalbaar.

 5. 4
  Ter bespreking:
 6. 4.a

  Het werkplan of het "Registratie & Activiteitenplan" ligt in concept bij de accountmanager van de Gemeente Rotterdam. Ook is er een verbeterplan opgesteld voor de doelen die in het jaar 2022 niet behaald zijn.
  Door de de krapte in de arbeidsmarkt is het lastig om goed personeel aan te trekken.
  Er zijn in Feijenoord 5 aanvragen geweest voor het Lokaal budget.
  Opdracht totstandkoming: Aanbesteding gewonnen op drie pijlers

  • Langer thuiswonende ouderen
   Hoe in samenwerking met andere partijen ouderen langer thuis kunnen wonen. Preventieve activiteiten dementie en dagbestedingsactiviteiten. Actieve huisbezoeken 75+.
  • Kwetsbare rotterdammers
   Vrijwilligerswerk coördineren, voornamelijk ingezet op de openstelling van de Huizen van de wijk.
   55+ Digitale inclusie
   Toeleiden naar het Expertise Team Financien ETF (schuldhulpverlening)  Sol zal toch helpen op de infopleinen omdat de wachtrijen zeer lang zijn.
   Solidariteitsplatform: Hoe kunnen bewoners vertrouwen krijgen in de overheid om gebruik te maken van de beschikbare regelingen.
  • Generatie van achterstanden (Jongeren & pleinwerk)
   3 wekelijks programmering op 10 pleinen in heel Feijenoord.
 7. 4.b

  De huizen van de wijk & hubs:

  • Huis van de wijk Irene
  • Jongerenplek Oleanderplein
  • Speelwinkel MO
  • De Regenboog
  • De kleine villa
  • De Put
  • De klimroos
  • Educatieve tuin Ericaplein
 8. 5
  Ter informatie:
 9. 5.a

  De gehonoreerde bewonersinitiatieven van de afgelopen maand zijn:

  • Speeltuin de Klimroos Koningsdag 2023
  • Activiteit in speeltuin de driehoek Oosterse Dansen
  • Speeltuin NHVO Zomerfeest
 10. 6
  Ter besluitvorming:
 11. 6.a

  Besluit

  Besluitenlijst d.d. 8 februari 2023 vastgesteld

 12. 6.b

  Besluit

  Wijkverslag 2022 vastgesteld

 13. 6.c

  Besluit

  Ongevraagd advies Nelson Mandelapark vastgesteld

 14. 6.d

  Besluit

  Er zal een gezamenlijk advies van de wijkraden Bloemhof & Hillesluis opgesteld en verstuurd worden.

 15. 7
  Rondvraag
 16. 8
  Sluiting