Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bloemhof (formeel)

Formeel

woensdag 9 augustus 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Driehoek, heer Danielstraat 55, R'dam

Voorzitter
M. van Lent
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 9-8-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3

  • Bram Groen
   Klacht over Woonstad Rotterdam m.b.t. het plaatsen van zonnepanelen plaatsen. Geen communicatie vooraf vanuit woonstad. Extern bedrijf heeft bewoners een bericht gestuurd om een afspraak te maken. Wijkraad bespreekt het met woonstad over twee weken. Vraag of het verplicht is of bewoners het kunnen weigeren.
  • G.M. Akram over overlast van de cvd bewoners in de avond/nacht.

  Bewoner woont er 3 jaar, de laatste maanden veel overlast. Dealen, schreeuwen, bellen aan deuren van bewoners. Politie is gebeld, kunnen er helaas niet aan doen. Tip van de wijknetwerker: geef aan de wijkagent te willen spreken. Die kan het oppakken. De wijkagent zal contact opnemen met de bewoner.

 5. 4
  Ter bespreking:
 6. 4.a

  • Carlijn Vervoort:
   Stichting Je Goed Recht biedt gratis rechtshulp aan Rotterdammers.

  Hillevliet Spreekuur: Dinsdagmiddag en donderdagochtend. Particulier gefinancierd dus geen subsidie van de gemeente. Kosteloos voor iedereen. Binnenkort op de Beijerlandselaan een winkel, deze wordt 21 september geopend.

 7. 4.b

  De wijkraad heeft de gemeente om een spiegel gevraagd op de kruising van de 1e Balsemienstraat en de Hillevliet wegens drukte van de werkzaamheden Roseknoop. Gemeente geeft aan dat er geen spiegel meer geplaatst wordt door de gemeente. Dit wordt teruggekoppeld aan de bewoners die dit hebben aangedragen.

 8. 4.c
  Gesprek met directie Stadsbeheer
 9. 5
  Ter informatie:
 10. 5.a
  Bewonersinitiatieven
 11. 6
  Ter besluitvorming:
 12. 6.a

  Besluit

  De wijkraad besluit dat de wijkmanager gemachtigd wordt om de uiteindelijke beslissing te nemen met betrekking tot kleine bewonersinitiatieven, waarbij advies wordt ingewonnen bij de wijknetwerker. De wijkraad behoudt het recht op inzage in alle voorgestelde initiatieven en heeft de bevoegdheid om haar standpunt kenbaar te maken indien zij zich niet kan vinden in de beslissing van de wijkmanager. In het geval van een verschil van mening tussen de wijkmanager en de wijkraad, zal er een gezamenlijk overleg plaatsvinden.


  Voor wat betreft grote bewonersinitiatieven, zullen deze worden voorgelegd aan de informele bijeenkomst voor bespreking. 


  Het uiteindelijke besluit over deze grote initiatieven zal worden genomen tijdens de openbare bijeenkomst.

 13. 6.b

  Besluit

  Vastgelegd en verstuurd.

 14. 6.c

 15. 7
  Rondvraag
 16. 8
  Sluiting