Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bloemhof (formeel)

Formeel

woensdag 14 juni 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Put, Putseplein 28, R'dam

Voorzitter
M. van Lent
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 14-6- 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3

  Besluit

  Agenda is vastgesteld.

 5. 4
  Inspreekrecht bewoners
 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  SO was niet in de gelegenheid om aan te sluiten bij deze bijeenkomst. De wijkraad zal schriftelijk op de hoogte worden gehouden van het proces.

 8. 5.b

  • De wijkraad zal inspreken over de bijzonder huisvesting & het invulspreekuur. Oftewel Wijkakkoord. Ook positieve punten benoemen.
  • Proces loopt stroef
  • Uitdaging voor de clusters om de actiepunten tijdig uit te voeren.
  • Publieksversie & filmpje om de bewoners te informeren over het wijkakkoord.
 9. 5.c

  • Werkbezoek BBQ Groene Hilledijk

  Raadsleden zijn uitgenodigd op de Groene Hilledijk over het tram verhaal. Verhoogde huur en slechte bereikbaarheid door de roseknoop zijn door de ondernemers ook aangekaart bij de raadsleden. Zowel bewoners & ondernemers waren aanwezig.


  Kloof ontstaan tussen de gemeente/Alliantie en de ondernemers door het verhaal van de tram. Er zijn veel plannen rondom de winkelboulevard waarvan de ondernemers niet op de hoogte waren.

  • Solidariteitsplatform

  Armoedebijeenkomst naar aanleiding van de energiecrisis , ook is er nieuw beleid in ontwikkeling.  SOL heeft opdracht gekregen en voeren dat uit door het opzetten van een solidariteitsplatform. Er werd gekeken naar kwesties van armoede en gecategoriseerd wat snel op te pakken is en waar informatievoorziening van belang is en structurele vraagstukken.


  Idee is om in de wijk Bloemhof een platform op te richten met partijen in de wijk die ermee aan de slag willen gaan. Wat het platform opbrengt wordt gepresenteerd aan de wijkraad die kan dit verhaal aandragen bij de wethouder indien gewenst. Wethouder Yigit heeft ook gesproken met bewoners in de wijk die als sleutelfiguren kunnen fungeren. De wethouder gaf aan bij de sleutelfiguren om een plan op te stellen en die aan te dragen, zodat hij ermee aan de slag.

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  De wijkraad wordt geïnformeerd over de ingediende bewonersinitiatieven.

 12. 7
  Ter besluitvorming:
 13. 7.a

  Besluit

  Besluitenlijst d.d. 10 mei 2023 is vastgesteld.

 14. 8
  Rondvraag
 15. 9
  Sluiting