Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bloemhof (formeel)

Formeel

woensdag 18 januari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

HvdW Irene, Oudelandstraat 75, R'dam

Voorzitter
M. van Lent
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 18-1-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1
  Opening
 3. 2

  Besluit

  Agenda is vastgesteld

 4. 3
  Inspreekrecht bewoners
 5. 4
  Ter bespreking:
 6. 4.a

  • Handelingsperspectief Bloemhof wordt geactualiseerd, in 2013 is deze voor de focuswijken van NPRZ opgesteld. Het handelsperspectief omvat de karakteristieken van de wijk.
   - Veel ontwikkelingen in de maatschappij (klimaat, energie & mobiliteit) komen terecht in de wijken.
  • Koers op Zuid 2040, Omgevingsvisie A tot Z, Binnenstad op twee oevers. (meer informatie: https://www.rotterdam.nl/omgevingsvisie)
   - De pijlers van het Handelingsperspectief zijn:
   Thema Wonen
   Thema Openbare Ruimte
   Thema Voorzieningen
 7. 4.b
  Inzet wijkakkoord stadsontwikkeling
 8. 4.c
  Lange Hilleweg 30km
 9. 5
  Ter informatie:
 10. 5.a

  Speeltuin de Driehoek heeft een groot bewonersinitiatief ingediend, deze wordt ter advies voorgelegd aan de wijkraad.
  De voorzitter, Marco van Lent, geeft aan zich niet uit te spreken over dit initiatief gezien zijn betrokkenheid bij de aanvraag.

 11. 6
  Ter besluitvorming:
 12. 6.a

  Er wordt een wandeling georganiseerd met bewoners, wijkraad, Bouw en Woningtoezicht & Woonstad.

  Besluit

  Het ongevraagd advies is vastgesteld

 13. 6.b

  30 januari is er informatieavond over de sloop van de Groenwegschool.

  Besluit

  Besluitenlijst 14 december 2022 vastgesteld

 14. 6.c
  Terugkoppeling
 15. 7
  Rondvraag
 16. 8
  Sluiting