Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Reguliere bijeenkomst

dinsdag 7 juni 2022

19:30 - 22:00
Voorzitter
I. van ver Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 1 juni. 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30 uur.
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Miki Autar, Mats Bergman-de Zwart, Aad Siebel, Linda van Tienen-Korner, Gerben van Santen, Henk Kasbergen.

 2. 2

  Besluit

  De wijkraad stemt in met de agenda.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter kennisname
 5. 4.1

  Besluit

  De wijkraad heeft kennis van de participatiesamenvatting genomen. De leden stellen voor om de samenvatting verder in een informeel overleg te bespreken.

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.1

  Besluit

  Karima Bouchtaoui geeft een korte toelichting op het wijkakkoord. Stap 1 en 2 van de analyse is klaar. De volgende stap is de swot-analyse. Tot slot, zal het wijkakkoord opgesteld worden.
  Er zijn vragen over de wijkanalyse/wijk actieplan. De wijkraad stelt voor dat de bewoners bij betrokken moeten worden.
  Er zijn vragen over de onderzoeksmethoden en de onderbouwing. Wat participatie betreft, er is maar een klein groepje die eigenlijk bij betrokken wordt. De wijkraad vraagt zich af of de wijkanalyse niet een vertekend beeld weergeeft.
  De wijkmanager geeft aan dat de wijkraad zelf de duiding moet geven aan bepaalde problematiek. De wijkanalyse is een feitelijk relaas. De wijkraad moet zelf bepalen welke onderwerpen een prioriteit in het wijkakkoord worden.


  Er zijn inhoudelijke vragen over de funderingsproblematiek, openbaar vervoer, etc. Afgesproken werd dat de wijkraadsleden de inhoudelijke vragen per e-mail doorsturen naar de wijkraadcoördinator. De vragen worden gedeeld met de clusters, wellicht kunnen de vragen meegenomen worden naar de inwerksessie met de clusters.
  Deadline voor het sturen van de vragen: 10 juli a.s.

 8. 5.2
  Communicatie
 9. 5.2.1

  Besluit

  Miki Autar geeft een korte toelichting op het voorstel van de communicatiegroep. Ilse van der Meer wordt ook lid van de werkgroep.
  Er wordt gesproken over de hulp die door de gemeenten aangeboden wordt op het gebied van communicatie. Er moet nog een afspraak gemaakt worden met de communicatieadviseur. Dat staat op de planning.
  Er is belangstelling voor de trainingen op het gebied van communicatie.
  De wijkraad bespreekt het idee van een eigen logo. Een nieuwe logo moet niet concurreren met de bestaande platforms, maar elkaar versterken.
  Het voorstel van de wijkraad wordt medegedeeld met de wijkraadcoördinator.

 10. 5.2.2

  Besluit

  De wijkraad was voornemens om aanwezig op het Jazzfestival te zijn en als wijkraad in contact te komen met de bezoekers. De wijkraad kiest ervoor om op een later moment gezamenlijk op te treden en op het Jazzfestival persoonlijk te netwerken indien aanwezig.

 11. 5.2.3

  Besluit

  De wijkraad is enthousiast over het tegelwippen-project. Miki Autar wisselt van gedachten met de overige wijkraadsleden, over hoe ze dat beter bekend in de wijk kunnen maken.
  De afmetingen van de stoep in Kralingseveer zijn problematisch. Wel wil de wijkraad in mogelijkheden denken.
  Het betekent veel energie insteken, maar inbedden in een eigen speerpunt voor het wijkakkoord lijkt een goed idee te zijn.
  De wijkraad zal een bericht op social media plaatsen, om de bewoners te attenderen op de mogelijkheden. Het zal een laagdrempelig, informatief bericht worden.

 12. 5.2.4

  Besluit

  Mats Bergman- de Zwart en Gerben van Santen hebben interesse om verder samen met Fred Hoeksema, de wijknetwerker te kijken naar de inventarisatie van ideeën en wensen voor de schapenwei. De wijkraadcoördinator zal de contacten van de wijkraadsleden doorgeven. De twee wijkraadsleden komen met een terugkoppeling.

 13. 5.3

  Besluit

  Lot Mertens is aanwezig om een korte toelichting te geven over “het wijkverhaal”.
  Het gaat erom dat de wijkraad een eigen verhaal “maakt”. Lot vertelt over haar “reisbureau”, specifiek bedoeld om nieuwe wijkraadsleden en bewoners in te leiden in de wereld van de gemeentepolitiek. De communicatie werkgroep zal een bericht op social media plaatsen over het reisbureau.
  Het wijkverhaal is onderdeel van het wijkakkoord. Het advies van Lot Mertens is om zelf een eigen tempo en koers te bepalen. De wijkraad mag gebruik maken van haar hulp en ondersteuning desgewenst.
  De wijkraad is van plan om zo`n wijkverhaal te beginnen. In een informeel overleg zullen de wijkraadsleden verder bepalen welke pad ze willen bewandelen.

 14. 6
  Ter besluitvorming:
 15. 6.1

  Besluit

  De wijkraad stelt voor om "technisch voorzitter" te vervangen door "voorzitter". De wijkraad stemt unaniem in met het concept.
  De wijkraadcoördinator zal de aanpassingen doorvoeren en het advies verder doorsturen.

 16. 7
  Ter bekrachtiging:
 17. 7.1

  Besluit

  Er wordt een aanpassing doorgevoerd (blz. 2 paragraaf over kinderen).
  De wijkraad stelt de besluitenlijst vast.

 18. 7.2

  Besluit

  De wijkraad stelt voor om de data in oktober die reeds aangekondigd werden te behouden, voor informeel overleg.
  Ook komen er een paar extra voorstellen voor informele bijeenkomsten. De wijkraad zal via e-mail de nieuwe data voorstellen.
  De bijeenkomsten zoals nu gepland worden via Outlook (vergaderverzoeken) vastgesteld.

 19. 8

  Besluit

  Ilse vd Meer:
  - kennismaking met de mensen van Het Rivium. Afspraak zal plaats vinden op 29 juni a.s.
  - eerste informatieavond werkzaamheden Van Brienenoordbrug. Er zal een afspraak met de wijkraden plaatsvinden.
  - er zijn vragen over verkeers(overlast) via de wijkraadcoördinator ingediend;
  - de brievenbus in de Rendierhof is bedoeld voor het stemmen op bewonersinitiatieven; het is nog geen succes;
  - niet intekenen van een eventueel fietsovergang; de wijkraad wil graag intern informatie inwinnen over de stand van zaken; e-mail wordt doorgestuurd door de wijkraadcoördinator intern;
  - Ilse van der Meer is op bezoek geweest bij het Gravelveld. De wijkraad zou het leuk vinden om samen met de groep iets te ondernemen.


  Gerben van Santen, Mats Bergman-de Zwart en Henk Kasbergen gaan op bezoek bij de vergadering van de verzakkingsgroep op 13 juni a.s..

 20. 9

  Besluit

  Ontwerp studie EUR nog niet ontvangen door de wijkraad. Ilse van der Meer gaat navraag doen.
  De wijkraad geeft aan, naar aanleiding van de inwerkprogramma-tijden, om bijeenkomsten door de week voortaan later op de avond te organiseren.

 21. 10

  Besluit

  De bijeenkomst wordt gesloten om 21.50 uur.