Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 13 september 2022

19:30 - 22:00
Locatie

De Rendierhof

Voorzitter
I. van der Meer
Toelichting

Als u in wilt spreken, graag aanmelden via een mail naar gebiedprinsalexander@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30uur
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Aad Siebel, Linda Tienen-Korner, Henk Kasbergen.
  Afwezig: Gerben van Santen, Miki Autar, Mats Bergman-de Zwart.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

 4. 4
  Ter kennisname
 5. 4.1

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van de lijst bewonersinitiatieven.

 6. 5
  Ter besluitvorming:
 7. 5.1

  Besluit

  De wijkraad stemt voor de 3 opties. Optie 3 wordt unaniem aangenomen. Logo nummer 3 wordt voortaan gebruikt in de communicatie van de wijkraad.

 8. 5.2

  Besluit

  De lijst data bijeenkomsten wordt vastgesteld, zoals voorgesteld.

 9. 6
  Ter bekrachtiging:
 10. 7

  Besluit

  Geen terugkoppeling.

 11. 9

  Besluit

  Ilse van de Meer geeft aan dat de wijkraad mag meedoen met het Pleinbioscoop, als er behoefte aan is. De wijkraad denkt erover na.
  Tijdens de rondvraag, hebben bewoners vragen over de stand van zaken m.b.t. De Schapenwei. Ilse van der Meer geeft een korte toelichting van het proces.
  Ook zijn er vragen over onkruid in de wijk. Er komt een antwoord vanuit Stadsbeheer over de planning voor Kralingseveer. Er wordt benadrukt dat de bewoners zelf ook een verantwoordelijkheid in hebben.

 12. 10

  Besluit

  Het openbare gedeelte wordt om 19.43uur beëindigd.