Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Reguliere bijeenkomst

dinsdag 10 mei 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Rendierhof, Rendierstraat 3, 3064 AX R'dam-Kralingseveer

Voorzitter
I. van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10 mei 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst wordt geopend om 19.30uur.
  Mededelingen:
  Punt 4.1. wordt van de agenda gehaald, de wijkmanager komt een eerstvolgende keer over het wijkakkoord inspreken. In plaats daarvan zal Fred Hoeksema, de wijknetwerker, een korte toelichting geven over aanpak speelplekken Kralingseveer.

 2. 2

  Besluit

  De wijkraad stemt in met de agenda. Punt 4.1. wordt aangepast cf. mededelingen.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter kennisname
 5. 4.1

  Besluit

  Fred Hoeksema, de wijknetwerker van Kralingseveer stelt zich voor en geeft een korte toelichting over de herinrichting van de twee speelplekken (Damhertstraat en Buffelstraat) in Kralingseveer. Stadsbeheer heeft aangegeven deze twee speelplekken te willen aanpakken de komende periode. Er zal participatie plaatsvinden t.a.v. herinrichting. De wijkraad wordt gevraagd om na te denken over wat de leden zouden kunnen en willen bijdragen aan het participatieproces.
  De wijkraad staat positief t.o.v. het voorstel, de leden willen graag meedenken en de buurt bij betrekken. De aanpak van de speelplekken wordt als zeer waardevol voor de kinderen uit de buurt ervaren. De wijkraad geeft aan de kinderen te betrekken bij de plannen en aandacht te schenken aan het beheer (in het bijzonder reinigen). Fred Hoeksema geeft aan t.z.t. een afspraak met de geïnteresseerde wijkraadsleden in te plannen.
  Actie wijkraadscoördinator: afspraak inplannen met Fred Hoeksema en de wijkraadsleden die interesse in hebben.


  Fred Hoeksema geeft ook een korte toelichting over de "schappenwei" Giraffestraat. Er zijn vragen aan de wijkraad gesteld voordat de wijkraad geïnstalleerd was. De wijkraad is op de hoogte van de bezorgdheid in de wijk over het veld en geeft aan verder te willen kijken naar de ontwikkelingen rondom het onderwerp.
  Actie wijkraadcoördinator: de vraag c.q. beantwoording doorsturen naar de wijkraad.

 6. 4.3

  Besluit

  Er is behoefte aan een lijst met bewonersinitiatieven die in de wijk zijn gehonoreerd.
  Actie wijkraadcoördinator: lijst periodiek doorsturen naar de WR,.

 7. 4.4

  Besluit

  De eerste dag van het inwerkprogramma zal plaatsvinden op 21 mei a.s. Er is afgesproken dat het programma op deze dag losgekoppeld van een netwerkborrel in de buurt wordt. De netwerkborrel zal op een ander moment plaatsvinden. De wijkraadcoördinator en de wijknetwerker hebben daarover contact.
  Actie wijkcoördinator: nieuwe afspraak voor een netwerkborrel inplannen, in overleg met de wijkraad.


  De tweede dag van het inwerkprogramma zal in een afgeslankte vorm plaatsvinden, op een avond doordeweeks.
  Actie wijkraad: vóór vrijdag 13 mei a.s., 9.00uur een nieuwe datum voorstellen voor de tweede dag.

 8. 5
  Ter besluitvorming/bekrachtiging
 9. 5.1

  Besluit

  Er is veel enthousiasme over het onderwerp. De wijkraad vindt het belangrijk om een eigen platform op te richten om met de bewoners te communiceren. Linda van Tienen-Korner en Miki Autar willen dat graag oppakken. Ze zullen onderzoeken welke platforms het beste bij de wijk passen.
  Het voorstel is dat de leden een plan maken, in overleg met de communicatieadviseur.
  Actie wijkraadcoördinator: afspraak inplannen met de communicatieadviseur.
  De wijkraad krijgt ook ruimte in de wijkkrant, 1 blz. per editie, om berichten te plaatsen.
  De discussie over een eigen logo volgt nog.

 10. 5.2

  Besluit

  Jiska Engelbert en Manon Dillen geven een korte toelichting over het doel en opzet van het onderzoek. Algemeen opzet: beschrijven hoe het systeem werkt en leren over wat werkt of niet. Het doel is om deze lessen ook te delen met de andere wijkraden.
  Privacy e.d. worden benoemd. Mocht de WR akkoord gaan met de deelname, dan wordt het een consent formulier getekend.
  De WR stemt in met de deelname aan het onderzoek. De komende maanden zullen de wetenschappers aanwezig zijn bij de verschillende bijeenkomsten van de wijkraad, zowel formeel, als informeel. De voorzitter van de wijkraad, Ilse van der Meer wordt contactpersoon.

 11. 5.3

  Besluit

  Er wordt ingestemd met de besluitenlijst.

 12. 5.4

  Besluit

  Er zijn veel veranderingen in de agenda. De agenda zal bijgewerkt worden.
  Actie wijkraadcoördinator: nieuwe agenda doorsturen naar de wijkraad.

 13. 6

  Besluit

  Er zijn geen vragen.

 14. 7

  Besluit

  De bijeenkomst wordt beëindigd om 21.00uur.