Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Reguliere bijeenkomst

dinsdag 8 november 2022

20:00 - 22:00
Locatie

De Rendierhof, Rendierstraat 3

Voorzitter
Ilse van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 8 november 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.15uur.
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Aad Siebel, Henk Kasbergen, Miki Autar, Mats Bergman-de Zwart.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Aanmelden voor inspreken tijdens de bijeenkomst van de wijkraad door een e-mail te sturen naar: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld. Wel is er publiek aanwezig in de zaal. De voorzitter spreekt de wens van de wijkraad uit om bewoners te motiveren om gebruik te maken van het inspreekrecht.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  Besluit

  Ilse van der Meer geeft een korte toelichting over de stand van zaken m.b.t. de SWOT-analyse. De wijkraadsleden worden gevraagd om goed ernaar te kijken en input te leveren vanuit de werkgroepen.
  Er is een werkgroep schrijfproces wijkakkoord gevormd. De komende periode zijn er verschillende sessies om de inhoud met elkaar te bespreken en schriftelijke reacties op te stellen.

 6. 4.2

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van de "ruwe schets" van het wijkidentiteit-onderzoek van De Veldacademie samen met de Stichting Wijkcollectie. In het algemeen kan de wijkraad zich herkennen in het beeld. Er zijn kleine aanpassingen die de leden nodig achten om het verhaal te verduidelijken. De wijkraad heeft tot 10 november a.s. de tijd om op- of aanmerkingen door te geven.

 7. 4.3

  Besluit

  Ilse van der Meer vertelt de wijkraad dat ze samen met Henk Kasbergen de MIRT-bijeenkomsten volgt. Op dit moment speelt de uitwerking van het alternatief 1B. De problematiek rondom de Abram van Rijckevorselweg komt aan de orde.
  Henk Kasbergen en Ilse van de Meer zouden graag verder het alternatief 1B en de gevolgen voor de wijk willen onderzoeken en met een voorstel namens de wijkraad willen komen. De wijkraad gaat akkoord mee.

 8. 5
  Ter besluitvorming
 9. 5.1

  Besluit

  De laatste paragraaf wordt aangepast naar : "We verzoeken u dan ook het aanwijsbesluit aan te passen...".
  Het concept advies wordt unaniem aangenomen.

 10. 6
  Ter bekrachtiging
 11. 6.1

  Toelichting: de besluiten- en actielijst van 13 september j.l. kon niet worden vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 11 oktober j.l. i.v.m. afwezigheid quorum

  Besluit

  De besluiten- en actielijst van 13 september j.l. wordt vastgesteld, zonder op- of aanmerkingen.

 12. 7

  Besluit

  De werkgroepen geven een korte toelichting van de werkzaamheden de afgelopen periode. Verschillende werkbezoeken en afspraken passeren de revue. De wijkraad zou graag de flyer van Directie Veilig willen verspreiden in de wijk.

 13. 8

  Besluit

  De wijkraad wil graag in contact komen met het wijkteam. Er staat een uitnodiging voor 22 november a.s., voor het informeel overleg. Op dit moment is er geen bevestiging. Het onderwerp blijft op de actielijst.

 14. 9

  Besluit

  De bijeenkomst wordt beƫindigd om 20.55uur.