Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingen (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Kralingen

maandag 20 februari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Speeltuinvereniging Kralingen, Honingerdijk 100

Voorzitter
L.A. van Overdam
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 februari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via ror.cobben@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Liesbeth en Eveline zijn afwezig.

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.c

 7. 5
  Ter informatie:
 8. 5.a

  Besluit

  Conform

  Missen er nog initiatieven?
  Volgens de wijkmanager beginnen de aanvragen richting de zomer toe te nemen.
  De wijkraad wil blijvend aandacht voor bereiken van initiatiefnemers.

 9. 5.b

 10. 5.c

 11. 6
  Ter bespreking:
 12. 6.a

  Bewoners kunnen vanaf 21.00 uur inspreken/ in gesprek met de wijkraad over dit conceptplan.

  Besluit

  Bewoners worden gevraagd hun input te leveren op het conceptplan van de MRDH:

  • Een bewoner heeft eerder een uitgebreide mail gestuurd naar wijkraad en komt deze nu mondeling toelichten. De bewoner vindt dat er te weinig rekening is gehouden met senioren. Hij heeft goed nagedacht over alternatieve / mogelijke scenario's en schets deze in zijn brief. De rest van bewoners in de zaal staan achter dit voorstel. De bewoner zal de laatste versie delen met de wijkraad zodat zij dit stuk kunnen gebruiken voor het advies richting het college.
  • Een andere bewoner geeft aan dat hij 14 jaar lang heeft gestreden voor het ophogen van de tramhaltes zodat deze toegankelijk zijn voor mensen die fysiek beperkter zijn. Met dit plan lijkt dit allemaal voor niets te zijn geweest en gaat het om veel kapitaalvernietiging. Bewoner geeft aan dat het plan niet deugt. De bewoner geeft aan dat het alternatief, de metro, ook slecht toegankelijk is voor mensen met een scootmobiel, rolstoel, slecht te been, kinderwagen etc. Liften en roltrappen zijn vaak kapot of te klein. Ook geeft de bewoner aan dat de winkeliers nog van niets weten over de plannen van de MRDH en dat het goed is voor de wijkraad om ook te praten met de winkeliers.
  • De Seniorenraad is het eens met de eerste twee bewoners en onderschrijft dat er in het plan geen rekening is gehouden met senioren. Senioren moeten al langer thuis wonen en verwachten dat mensen nog meer in een isolement raken hierdoor. Senioren gebruiken de tram vaak dagelijks voor kleine afstanden bijv. voor boodschappen.
  • Een andere bewoner geeft aan dat tram 21 nu al te druk is en vaak volgepropt zit met studenten. Daardoor is de tram niet begaanbaar voor mensen met scootmobiel, rolstoel, slecht te been etc.
  • Een andere bewoner geeft aan dat veel ouderen in paniek zijn door dit plan en dat ze bang zijn dat ze nu helemaal niet meer naar buiten kunnen. De kwaliteit van leven gaat hierdoor nog verder achteruit.
  • Een andere bewoner geeft aan dat er veel te veel verkokering is. Dat het probleem maar vanuit een kant wordt belicht. Het beleid zou veel meer integraal met elkaar moeten worden afgestemd.
  • De wijkraad vraagt wanneer dit gaat spelen. De betrokken ambtenaar geeft aan dat het zoveel mogelijk wordt afgestemd met andere logische ontwikkelingen in de wijk, zoals het openbreken van een weg.
  • De wijkraad vraagt of er bezwaarmogelijkheden/appel zijn richting de MRDH? Hier komt niet echt een antwoord op. 
  • Rotterdam en Schiedam maken allebei hun eigen advies op richting de MRDH. 
  • Een ander wijkraadslid oppert om tram 7 alleen overdag te laten rijden, zo worden er kosten bespaard en kunnen senioren er toch gebruik van maken overdag. 
  • Een enkel spoor over de Oudedijk zou ook een optie kunnen zijn. 
  • Kijk naar meerdere kosten (maatschappelijke kosten) dan allen besparing OV/RET.
  • Er wordt aangegeven dat de bus op gelijke hoogte komt als de tram en dat het mogelijk is om gelijkvloers in te stappen/rijden. 
  • De wijkraad ziet ook graag een visie op de Oudedijk met alle modaliteiten bij elkaar genomen.
  • Ook zijn er vragen over de dure aanleg van het tramspoor naar Nieuw Kralingen/Kralingse Bos. 
  • Hoe verhoudt dit zich tot het steeds meer weren van auto's uit Rotterdam/autoluw? Achter een tram rijden ontmoedigt toch juist automobilisten?
  • Hoe verhoudt dit zich tot ontwikkelingen zoals A-Z ontwikkeling? Volgens de ambtenaar is er nog geen geld voor ontsluiting van A-Z. Daarom moet er kritisch gekeken worden naar het huidige tramnet zodat er geld kan vrijkomen voor bijv. deze ontsluiting.
  • Het idee wordt genoemd om de nooduitgangen van de metro te gaan gebruiken. 
  • Er is een noodzaak voor een directe verbinding met CS. De overstap op Beurs is voor veel mensen onduidelijk/rommelig. 
  • De betrokken ambtenaar geeft aan dat er meer geld is vrijgekomen voor het verbeteren van de metro dus ook het verbeteren van station Beurs.
  • Het plan gaat te veel uit van jongeren/mensen die goed te been zijn. 
  • Heb ook oog voor mensen die vrijwilliger zijn in de (ouderen)zorg of mantelzorger.
  • MRDH moet ook letten op de maatschappelijke effecten/niet bedoelde neveneffecten van dit plan.
 13. 7

  Besluit

  • Staking Stadsbeheer: Morgen is de staking van de vuilophalers voorbij. Wijkraad wil zelf ook een steentje bijdragen aan het weer schoon krijgen van de wijk, dus een oproep aan de rest van de wijkraad om ook morgen in je eigen straat te prikken. 
  • Bomenkap Lusthofstraat: de Wijkraadcoördinator heeft navraag gedaan. De bomen waren ziek en er worden weer nieuwe bomen geplaatst op de Lusthofstraat en Adamshofstraat.
  • Een bewoner geeft aan dat er ook bomen zijn gekapt op de Avenue de Concordia maar daar geen kapvergunning van heeft gezien. Ook vraagt de bewoner zich af of er een visie is op terugplaatsen van bomen. Nu lijken er allerlei verschillende bomen geplaatst te worden en dit ziet er rommelig uit. De wijkraadcoördinator zet het uit bij stadsbeheer. 
  • Vergoenen speeltuin Oudedijk: Bibi geeft aan dat er een kopgroep is geformuleerd om te kijken naar de mogelijkheden om de speeltuin op de Oudedijk te vergroenen. De Botanische tuin en Groene corridor zijn ook aangehaakt.
 14. 8
  Sluiting