Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingen (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Kralingen

maandag 23 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Pro Rege, Oudedijk 113

Voorzitter
Rens van Overdam
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 23 januari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via ror.cobben@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Conform

  Kim den Daas en Bibi Box zijn afwezig.

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Bewoners Simone Voogd en Anita Kornman willen graag gebruik maken van het inspreekrecht over de parkeertijden die worden aangehouden / parkeerbeleid in de Esch.

  Besluit

  Conform

  • Bewoner geeft aan dat er geen parkeerdruk is in de avond. Dus er is geen noodzaak zoals in de brief van de gemeente wordt aangegeven. Het voelt alsof het een geld kwestie is.
  • Bewoner geeft aan dat het voor sommige mensen erg duur wordt om visite te ontvangen of om naar de Esch te komen voor bijvoorbeeld hun vereniging.
  • Sommige mensen kunnen nu al moeilijk rondkomen.
  • Dit kan zorgen voor meer eenzaamheid.
  • De bewoners zijn op zoek naar meer maatwerk voor de Esch.
  • Ook groeit het aantal eenheden in de bezoekerspas niet mee.
  • Voor sommige oudere mensen of mensen die niet digitaal vaardig zij is het lastig om gebruik te maken van de bezoekerspas.
  • De wijkraad heeft de bewoner gehoord en besluit om een brief te schrijven naar de wethouder en de raad.
  • Actie: Jos en Rens bereiden samen de brief voor en laat Buurt Collectief meelezen.
 4. 3.a

  Besluit

  Conform

  De wijkraad heeft kennisgenomen van de gestelde vragen en wacht de antwoorden af.

 5. 4
  Ter bespreking:
 6. 4.a

  Besluit

  Conform

  • Het Cluster Werk en Inkomen (W&I) licht toe wat zij doen in de wijk.
  • Het doel is om het netwerk te leren kennen en het netwerk van de werkcoaches te versterken in Kralingen. 
  • De wijkraad kan eventueel ook helpen in het beter bereiken van de doelgroep en partijen bij elkaar brengen. 
  • De wijkraad geeft aan dat het goed is om korte lijntjes te houden.
  • De wijkraad vraagt aandacht voor mensen die werken, maar ook in armoede leven. 
  • En dat de mogelijkheden die W&I biedt zoals trainingen/opleidingen/coaching ook voor andere (werkende) doelgroepen beschikbaar zijn. 
  • Eventueel op een later moment verder in gesprek over inhoudelijke thema's. Ook in de Wijkhub.
 7. 5
  Ter besluitvorming:
 8. 5.a

 9. 5.b

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

 12. 6.b

 13. 7
  Rondvraag
 14. 7.a

  Besluit

  Conform

  • De wijkraad vraagt om tijdens de volgende formele vergadering geïnformeerd te worden door de gemeente over mosquito's.
  • De wijkraad wil dan ook een breder perspectief horen zoals van jongeren zelf, bewoners, politie etc.
  • Actie: Roxanne nodigt de collega's uit voor de volgende vergadering.
 15. 8

  Besluit

  Conform

  • De wijkhub is 13 februari waarschijnlijk nog niet klaar, dus wellicht dan nog een andere locatie.
  • Er wordt een vraag gesteld over de extreme regenval van de afgelopen weken en overlast van water in de straten. Actie: Roxanne nodigt collega's van SB uit die hier meer over kunnen vertellen tijdens de volgende informele vergadering.
  • Op de volgende informele bijeenkomst zal ook het jaaractieplan worden besproken.
  • Ook zullen we de voorraadagenda bespreken op de eerstvolgende informele bijeenkomst.
  • Vanuit de wijkraad wordt weer het signaal gegeven dat er bij de Albert Heijn op de Oude Dijk deze maand twee keer aanrijdingen zijn geweest met vrachtwagens die de AH proberen in te rijden. Suggestie wordt gedaan om een onderbord te plaatsen. Actie: Joeri neemt het mee naar verkeersoverleg.
  • Vanuit wijkraad wordt signaal gegeven dat de fietstrommel op de stoep van de Vredehofweg is geplaatst. Nu is er weinig ruimte voor mensen met een rolstoel, rollator, kinderwagen etc. Joeri neemt het mee naar de collega's van SB. 
  • De wijkraad geeft aan dat de My Wheels parkeerdate geplaatst is voor iemands huis op de Mecklenburglaan. Dit is niet handig voor de bewoners. Voor de school verderop is voldoende ruimte. Joeri neemt dit ook mee.